امروز
1400 آبان 1
11 9
}
9 10 98
2 0

سیستم پل‌های تعلیق، تیرآهن و طاق

خلاصه :

یک پل معلق مانند پل گلدن گیت در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، عرشه این پل را با استفاده از طناب یا زنجیر به حالت تعلیق در می آورد. پل های تعلیق می توانند مسافت های طولانی تری نسبت به سایر پل ها داشته باشند زیرا برج ها عرشه را نگه می دارند. هرچه تعداد برجها بیشتر باشد، عرشه طولانی تر است. به منظور کمک به تثبیت پل های تعلیق، از سیستم خرپایی استفاده می شود. سیستم خرپا به عرشه در مقاومت در برابر خم شدن، پیچ خوردگی و چرخاندن کمک می کند. طبق طراحی فناوری، طولانی ترین پل، از سال 2010، پل هامبر انگلیس است که دارای 4،624 پا است. با این حال، پل های تعلیق می توانند از نظر تئوریکی تا 7000 پا را بپیمایند.


 پل‌های معلق

انواع مختلفی از پل وجود دارد، اما متداول ترین نوع پل ها پل های معلق، تیر و قوس هستند. انواع مختلفی از پل ها برای ایجاد نمای جدید و مدرن، بلکه همچنین برای مسافت های طولانی تر ایجاد شده است.


پل های معلق

یک پل معلق مانند پل گلدن گیت در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، عرشه این پل را با استفاده از طناب یا زنجیر به حالت تعلیق در می آورد. پل های معلق می توانند مسافت های طولانی تری نسبت به سایر پل ها داشته باشند زیرا برج ها عرشه را نگه می دارند. هرچه تعداد برجها بیشتر باشد، عرشه طولانی تر است. به منظور کمک به تثبیت پل های معلق، از سیستم خرپایی استفاده می شود. سیستم خرپا به عرشه در مقاومت در برابر خم شدن، پیچ خوردگی و چرخاندن کمک می کند. طبق طراحی فناوری، طولانی ترین پل، از سال 2010، پل هامبر انگلیس است که دارای 4،624 پا است. با این حال، پل های معلق می توانند از نظر تئوریکی تا 7000 پا را بپیمایند.


پل های تیرآهنی

براساس پروژه پل های آنلاین بوروینگ از بارکینگ و داگنهام، یک پل تیرآهنی"یکی از ساده ترین شکل های پل" است. به این دلیل است که یک پل تیرآهنی می تواند چیزی غیر از یک گذرگاه از یک جریان باشد. قسمت "تیرآهن" از یک تیرآهن همان چیزی است که در پل های معلق "عرشه" نامیده می شود، بخشی از این پل است که شکاف را می گذراند. در پل های معلق، کابل های وزن، وزن را می گیرند. با این حال، در پل های تیرآهنی، تیرآهن وزن، وزن را می گیرد و نه ستون ها. برای کمک به تقویت پل، باید پل های تیرآهنی طولانی تر دارای ستونی باشند. با این حال، هرچه فاصله بین ستونها طولانی تر باشد، قدرت تیر کمتر خواهد بود. به همین دلیل معمولاً از پل های تیرآهنی برای فاصله بیشتر از 250 فوت استفاده نمی شود.


پل های قوس دار

پل های قوس بسیار شبیه پل های تیرآهنی است به جز اینکه قوس های پل به جای تیر، سنگین وزن را می گیرند. این ویژگی در ساخت پل های قوس دار قادر به مسافت های طولانی تر از پل های تیرآهنی است، اما به اندازه پل های معلق کمک نمی کند. پل های قوس دار فن آوری قدیمی است و توسط رومی ها مورد استفاده قرار می گرفت. این پل ها معمولاً از بتون یا فولاد ساخته می شوند و معمولاً بیش از 800 فوت طول ندارند.

لیست نظرات

ارسال نظر