قیمت تیرآهن

راه های ارتباطی

 • خرید تلفنی: 02145512 داخلی های 402 الی 409
 • شماره واتساپ ارتباطی: 09912054409
لطفا قبل از بررسی لیست قیمت به موارد زیر توجه کنید.
 • به علت نوسانات شدید بازار قیمت های نهایی در هنگام خرید و به صورت پیش فاکتور ارائه میگردد.
 • پس از خرید به تمام قیمت ها ارزش افزوده اضافه میشود.
 • قیمت تیرآهن های معمولی IPE براساس شاخه محاسبه شده است.
برای کسب اطلاعات کاربردی و آگاهی در هنگام خرید به دانشنامه تیرآهن مراجعه کنید.
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالانوعسایز وزنقیمت
تیرآهن 12IPE12125تماس بگیرید
تیرآهن 14IPE14155تماس بگیرید
تیرآهن 16IPE16190تماس بگیرید
تیرآهن 18IPE18225تماس بگیرید
تیرآهن 20IPE20270تماس بگیرید
تیرآهن 22IPE22320تماس بگیرید
تیرآهن 24IPE24375تماس بگیرید
تیرآهن 27IPE27440تماس بگیرید
تیرآهن 30IPE30500تماس بگیرید
تیرآهن فایکو
نام کالانوعسایز وزنتهران
تیرآهن 14IPE14132تماس بگیرید
تیرآهن 16IPE16170تماس بگیرید
تیرآهن 18IPE20240تماس بگیرید
تیرآهن ماهان
نام کالانوعسایز وزن تهران
تیرآهن 14IPE14120تماس بگیرید
تیرآهن 16IPE16160تماس بگیرید
تیرآهن 18IPE18190تماس بگیرید
تیرآهن اهواز
نام کالانوعسایز وزنتهران
تیرآهن 14IPE14132تماس بگیرید
تیرآهن 16IPE16170تماس بگیرید
تیرآهن 18IPE18218تماس بگیرید
لطفا قبل از بررسی لیست قیمت به موارد زیر توجه کنید.
 • پس از خرید به تمام قیمت ها ارزش افزوده اضافه میشود.
 • قیمت تیرآهن های بال پهن IPB براساس کیلوگرم محاسبه شده است.
بال پهن ذوب آهن
نام کالانوعسایز وزنتهران
بال پهن 14 سبکIPB / HEA14290تماس بگیرید
بال پهن 14 سنگینIPB / HEB14390تماس بگیرید
بال پهن 16 سبکIPB / HEA16360تماس بگیرید
بال پهن 16 سنگینIPB / HEB16500تماس بگیرید
بال پهن 18 سبکIPB / HEA18410تماس بگیرید
بال پهن 18 سنگینIPB / HEB18600تماس بگیرید
بال پهن 20 سبکIPB / HEA20500تماس بگیرید
بال پهن 20 سنگینIPB / HEB20700تماس بگیرید
بال پهن 30 سبکIPB / HEA301070تماس بگیرید
بال پهن 30 سنگینIPB / HEB301350تماس بگیرید
بال پهن سبک هیوندای
نام کالانوعسایز وزنتهران
بال پهن 10 سبکIPB / HEA10200تماس بگیرید
بال پهن 12 سبکIPB / HEA12250تماس بگیرید
بال پهن 14 سبکIPB / HEA14290تماس بگیرید
بال پهن 16 سبکIPB / HEA16360تماس بگیرید
بال پهن 18 سبکIPB / HEA18410تماس بگیرید
بال پهن 20 سبکIPB / HEA20500تماس بگیرید
بال پهن 22 سبکIPB / HEA22620تماس بگیرید
بال پهن 24 سبکIPB / HEA24710تماس بگیرید
بال پهن 26 سبکIPB / HEA26790تماس بگیرید
بال پهن 28 سبکIPB / HEA28930تماس بگیرید
بال پهن 30 سبکIPB / HEA301070تماس بگیرید
بال پهن 32 سبکIPB / HEA321150تماس بگیرید
بال پهن 34 سبکIPB / HEA341230تماس بگیرید
بال پهن 36 سبکIPB / HEA361340تماس بگیرید
بال پهن 40 سبکIPB / HEA401440تماس بگیرید
بال پهن 45 سبکIPB / HEA451700تماس بگیرید
بال پهن 50 سبکIPB / HEA501860تماس بگیرید
بال پهن 55 سبکIPB / HEA552000تماس بگیرید
بال پهن 60 سبکIPB / HEA602160تماس بگیرید
بال پهن 65 سبکIPB / HEA652300تماس بگیرید
بال پهن 70 سبکIPB / HEA702450تماس بگیرید
بال پهن 80 سبکIPB / HEA802700تماس بگیرید
بال پهن 90 سبکIPB / HEA903000تماس بگیرید
بال پهن سنگین هیوندای
نام کالانوعسایز وزن تهران
بال پهن 10 سنگینIPB / HEB10250تماس بگیرید
بال پهن 12 سنگینIPB / HEB12310تماس بگیرید
بال پهن 14 سنگینIPB / HEB14390تماس بگیرید
بال پهن 16 سنگینIPB / HEB16500تماس بگیرید
بال پهن 18 سنگینIPB / HEB18600تماس بگیرید
بال پهن 20 سنگینIPB / HEB20700تماس بگیرید
بال پهن 22 سنگینIPB / HEB22840تماس بگیرید
بال پهن 24 سنگینIPB / HEB241000تماس بگیرید
بال پهن 26 سنگینIPB / HEB261090تماس بگیرید
بال پهن 28 سنگینIPB / HEB281190تماس بگیرید
بال پهن 30 سنگینIPB / HEB301350تماس بگیرید
بال پهن 32 سنگینIPB / HEB321500تماس بگیرید
بال پهن 34 سنگینIPB / HEB341600تماس بگیرید
بال پهن 36 سنگینIPB / HEB361700تماس بگیرید
بال پهن 40 سنگینIPB / HEB401830تماس بگیرید
بال پهن 45 سنگینIPB / HEB452000تماس بگیرید
بال پهن 50 سنگینIPB / HEB502250تماس بگیرید
بال پهن 55 سنگینIPB / HEB552350تماس بگیرید
بال پهن 60 سنگینIPB / HEB602500تماس بگیرید
بال پهن 65 سنگینIPB / HEB652700تماس بگیرید
بال پهن 70 سنگینIPB / HEB702800تماس بگیرید
بال پهن 80 سنگینIPB / HEB803150تماس بگیرید
بال پهن 90 سنگینIPB / HEB903500تماس بگیرید
بال پهن سبک ترکیه ای
نام کالانوعسایز وزنتهران
بال پهن 10 سبکIPB / HEA10200تماس بگیرید
بال پهن 12 سبکIPB / HEA12250تماس بگیرید
بال پهن 14 سبکIPB / HEA14290تماس بگیرید
بال پهن 20 سبکIPB / HEA20500تماس بگیرید
بال پهن 22 سبکIPB / HEA22620تماس بگیرید
بال پهن 24 سبکIPB / HEA24710تماس بگیرید
بال پهن 26 سبکIPB / HEA26790تماس بگیرید
بال پهن 28 سبکIPB / HEA28930تماس بگیرید
بال پهن 36 سبکIPB / HEA361340تماس بگیرید
بال پهن سنگین ترکیه ای
نام کالانوعسایز وزن تهران
بال پهن 10 سنگینIPB / HEB10250تماس بگیرید
بال پهن 12 سنگینIPB / HEB12310تماس بگیرید
بال پهن 22 سنگینIPB / HEB22840تماس بگیرید
بال پهن 24 سنگینIPB / HEB241000تماس بگیرید
بال پهن 26 سنگینIPB / HEB261090تماس بگیرید
بال پهن 28 سنگینIPB / HEB281190تماس بگیرید
بال پهن 32 سنگینIPB / HEB321500تماس بگیرید
بال پهن 36 سنگینIPB / HEB361700تماس بگیرید

⦿ استانداردهای تولید

تیرآهن که به عنوان بخش اصلی اسکلت های فلزی ساختمان محسوب می شود و بال اصلی سازه بر دوش آن است طبق استاندارد های مختلفی تولید می شود که در خطوط زیر به آن اشاره کرده ایم.

 • IPE: تیرآهن IPE که به بال نیم پهن موازی هم شناخته می شود بر اساس استاندارد های ملی ایران به شماره شناسه 1791 مطابق با استاندارد DIN1025-5  آلمان و EN10034/EN10025-2 است.
 • IPB: مقاطع فولادی گرم نوردیده بال پهن موازی IPB یا هاش  بر طبق استاندارد های ملی ایران ISIRI 14484/ISIRI13781 و  DIN1025-2 آلمان و EN10034/EN10025-2 اروپا قابلیت تولید دارند.
 • INP: این دسته از مقاطع فولادی نیز با شماره استاندارد ملی 3277 برابر با استاندارد DIN1025-1 و EN10024/10025-2 است.

نوع دیگری از تیرآهن نیز وجود دارد که به تیرآهن لانه زنبوری (CPE) معروف است و به شکل کوره ای حالت 6 ضلعی در آن وجود ندارد بلکه با روش ها مختلفی به این شکل در می آید که در ادامه به آن ها می پردازیم.

⦿ روش های برش تیرآهن لانه زنبوری

همانطور که گفتیم این مقطع فولادی پس از فرآیند تولید ایجاد شده و بر اساس نیاز متقاضی برش داده می شود. برای این کار دو روش عمده پیش رو داریم:

 • برش گیوتین (سرد/کوپال): طرح 6 ضلعی بر قسمت جان مقطع نقش انداخته شده و سپس یه وسیله گیوتین قسمت های مختلف را برش می دهند.
 • روش برنول: پس از ترسیم خطوط بر روی جان تیرآهن با استفاده از استیلن و گاز اکسیژن تیرآهن را برش می دهند.

⦿ کاربرد تیرآهن های پر مصرف ساختمانی

در این بخش کاربرد برخی تیرآهن های پرمصرف سازه ای و عمرانی را به ترتیب؛ از سایزهای کوچک تا سایزهای بزرگتر بر شمرده ایم.

 • تیر سایز 12: این مقطع فولادی عموما برای زدن سقف، برپایی ستون و تیر استفاده می شود.
 • تیر سایز 14: از جمله مقاطع پرکاربرد این دسته، تیر سایز 14 است که برای نعل، تیر سقفی و ساخت ستون استفاده می شود.
 • تیر سایز 16: تیر سایز 16 کاربردهایی نظیر نعل، خرپا و تیر برای پوشش دادن قسمت سقف و پل تیرآهن CPE دارد.
 • تیر سایز 18: تیر سایز 18 یکی از مقاطع به نسبت سنگین این حوزه محسوب می شود که عمدتاً در سازه های عمرانی سنگین و چندین طبقه به کار برده می شود.
 • تیر سایز 20: تیرآهن سایز 20 به سبب سنگینی و مقاومت بالایی که دارد با نقش حمایتی در طبقات پایینی استفاده می گردد

⦿ کاربرد تیرآهن در بخش های مختلف سازه

علاوه بر آن که تیرآهن ها در سایزهای مختلف کاربردهای گوناگون دارند؛ در بخش های مختلف ساختمانی نیز تقسیم کاربری دارند.

 • خرپا: برای ساخت سقف انواع سوله و انبارهای صنعتی از خرپا استفاده می کنند چرا که برای انواع چینش سقفی و طراحی های گوناگون عمرانی کاربرد دارد.
 • تیرچه (تیر فرعی): تیرچه ها که به لحاظ ابعادی از شاه تیرها (تیر اصلی) کوچک تر هستند، نقش واسطه ای میان شاه تیر و ستون دارند و بار سازه ساختمانی را به تیر اصلی انتقال می دهند.
 • تیر اصلی: تیر اصلی یا شاه تیر با روش های مختلف اتصال ساده یا برشی با ستون ها پیوند خورده و تیر اصلی به کمک نبشی به ستون ها متصل می گردد.
 • ستون سازه: در این بخش از سازه برای استحکام هر چه بیشتر می توان از تیرآهن های هاش (بال پهن/H ) بهره برد. ستون ها بار فشارهای افقی-عمودی سازه را به پی ساختمان انتقال می دهند. ستون سازه برای اتصال به پی ساختمان، به صفحه ستون (Base Plate) پیچ و مهره می شود.

چرا باید از تیرآهن استفاده کرد؟

چنان که می دانیم سازه های ساختمانی در ایران به دو نوع بتنی و اسکلت فلزی تقسیم می شوند. اگر اتصال اجزای مختلف سازه های فلزی نظیر تیرچه، شاه تیر و ستون و سایر اجزاء به درستی به یکدیگر پیچ و مهره یا جوش داده شود مقاومت چشمگیری دارد و در هنگام تکانه ها تاب آوری بیشتری نسبت به سازه های بتنی خواهد داشت. این مسئله زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان خواهد داد که محل زندگی ما در نواحی زلزله خیر ایران باشد.

همانطور که می دانیم سازه های بتنی عموما در ایران رواج بیشتری دارند و این به سبب ارزانی این سازه هاست. حد الامکان برای ایمنی بهتر است در مناطقی که نزدیک به گسل هستند از سازه های اسکلت فلزی برای بنای ساختمانی استفاده شود.

⦿ سایر مقاطع فولادی در امیدالبرز

مجتمع فولاد و آلومینیوم امیدالبرز در راستای تکمیل سبد محصولات خود اقدام به تامین مقاطع فولادی می کند که برای مشاهده لیست قیمت هر یک از مقاطع فولادی می توانید از دسترسی های زیر استفاده نمایید.

قیمت میلگرد

قیمت لوله

قیمت ورق

قیمت پروفیل

قیمت نبشی

قیمت ناودانی

سایر مقاطع

آواتار موبایل
منوی اصلی x