همکاری با مجتمع امیدالبرز

مجتمع فولاد و آلومینیوم امیدالبرز در جهت تکمیل کادر پرسنلی با عناوین شغلی متفاوت استخدام می نماید. برای همکاری با مجموعه امیدالبرز با در نظر گرفتن محل خدمت، اقدام به پر کردن فرم نمایید.

آواتار موبایل
منوی اصلی x