قیمت ورق

راه های ارتباطی

  • خرید تلفنی: 02145512 داخلی های 402 الی 409
  • شماره واتساپ ارتباطی: 09912054409
لطفا قبل از بررسی لیست قیمت به موارد زیر توجه کنید.
  • قیمت اعلام شده در جداول زیر برای هر کیلوگرم ورق و بر اساس ریال میباشد.
  • کلیه قیمت ها تقریبی میباشد و به علت نوسانات بازار در هنگام خرید نیاز به استعلام و تایید تلفنی دارد.
  • پس از خرید به تمام قیمت ها ارزش افزوده اضافه میشود.
  • در جدول زیر ضخامت برحسب میلیمتر ، ابعاد برحسب متر میباشد.
برای کسب اطلاعات کاربردی و آگاهی در هنگام خرید به دانشنامه ورق مراجعه کنید.
ورق ST37 کاویان - تهران
ضخامتابعادوزنآلیاژوضعیتتهران
81.25*6480ST37شیتتماس بگیرید
101.25*6600ST37شیتتماس بگیرید
121.25*6720ST37شیتتماس بگیرید
151.25*6900ST37شیتتماس بگیرید
201.25*61200ST37شیتتماس بگیرید
251.25*61500ST37شیتتماس بگیرید
301.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
351.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
401.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
81.5*6576ST37شیتتماس بگیرید
101.5*6720ST37شیتتماس بگیرید
121.5*6864ST37شیتتماس بگیرید
151.5*61080ST37شیتتماس بگیرید
201.5*61440ST37شیتتماس بگیرید
251.5*61800ST37شیتتماس بگیرید
301.5*62160ST37شیتتماس بگیرید
351.5*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
401.5*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
451.5*63159ST37شیتتماس بگیرید
501.5*63600ST37شیتتماس بگیرید
601.5*64320ST37شیتتماس بگیرید
651.5*64563ST37شیتتماس بگیرید
701.5*63600ST37شیتتماس بگیرید
151.2*6864ST37شیتتماس بگیرید
201.35*61296ST37شیتتماس بگیرید
ورق ST37 کاویان - اهواز
ضخامتابعادوزنآلیاژوضعیتاهواز
81.5*6576ST37شیتتماس بگیرید
101.5*6720ST37شیتتماس بگیرید
121.5*6864ST37شیتتماس بگیرید
151.5*61080ST37شیتتماس بگیرید
201.5*61440ST37شیتتماس بگیرید
251.5*61800ST37شیتتماس بگیرید
301.5*62160ST37شیتتماس بگیرید
351.5*62475ST37شیتتماس بگیرید
401.5*62880ST37شیتتماس بگیرید
451.5*63159ST37شیتتماس بگیرید
501.5*63600ST37شیتتماس بگیرید
601.5*64320ST37شیتتماس بگیرید
651.5*64563ST37شیتتماس بگیرید
701.5*64563ST37شیتتماس بگیرید
81.25*6480ST37شیتتماس بگیرید
101.25*6600ST37شیتتماس بگیرید
121.25*6720ST37شیتتماس بگیرید
151.25*6900ST37شیتتماس بگیرید
201.25*61200ST37شیتتماس بگیرید
251.25*61500ST37شیتتماس بگیرید
301.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
351.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
401.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
50متغیرمتغیرST37شیتتماس بگیرید
ورق ST37 درخشان - تهران
ضخامتابعادوزنآلیاژوضعیتتهران
121.25*6720ST37شیتتماس بگیرید
15متغیر720ST37شیتتماس بگیرید
151.25*6900ST37شیتتماس بگیرید
20متغیر960ST37شیتتماس بگیرید
201.25*61200ST37شیتتماس بگیرید
251.25*61500ST37شیتتماس بگیرید
30متغیر1800ST37شیتتماس بگیرید
35متغیر2100ST37شیتتماس بگیرید
40متغیر1920ST37شیتتماس بگیرید
40متغیر2400ST37شیتتماس بگیرید
50متغیرمتغیرST37شیتتماس بگیرید
601.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
701.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
801.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
901.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
1001.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
1201.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
1501.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
1601.25*6متغیرST37شیتتماس بگیرید
ورق ST37 اکسین - تهران
ضخامتابعادوزنآلیاژوضعیتتهران
82*6768ST37شیتتماس بگیرید
102*6960ST37شیتتماس بگیرید
122*61152ST37شیتتماس بگیرید
152*61140ST37شیتتماس بگیرید
202*61920ST37شیتتماس بگیرید
252*62400ST37شیتتماس بگیرید
302*62880ST37شیتتماس بگیرید
352*63360ST37شیتتماس بگیرید
402*63840ST37شیتتماس بگیرید
50متغیرمتغیرST37شیتتماس بگیرید
60متغیرمتغیرST37شیتتماس بگیرید
702*66720ST37شیتتماس بگیرید
ورق ST52 قطعات - تهران
ضخامتعرضوزنآلیاژوضعیتتهران
81480ST52شیتتماس بگیرید
106*120600ST52شیتتماس بگیرید
126*120720ST52شیتتماس بگیرید
156*120900ST52شیتتماس بگیرید
2011152ST52شیتتماس بگیرید
251.251440ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST52 کاویان - اهواز
ضخامتابعادوزنآلیاژوضعیتاهواز
101.5*6720ST52شیتتماس بگیرید
201.5*61440ST52شیتتماس بگیرید
251.5*61800ST52شیتتماس بگیرید
301.5*62160ST52شیتتماس بگیرید
351.5*62520ST52شیتتماس بگیرید
401.5*62880ST52شیتتماس بگیرید
501.5*63600ST52شیتتماس بگیرید
601.5*64212ST52شیتتماس بگیرید
701.5*64914ST52شیتتماس بگیرید
ورق ST37 گیلان - تهران
ضخامت عرض آلیاژوضعیتکارخانهتهران
21ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
2.51ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
31ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
41ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
51ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
61ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
81.25ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
81ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
101.15ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
101.2ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
101ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
101.25ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
101.3ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
121.25ST37رول - شیتتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق روغنی - تهران
ضخامتابعادوزنآلیاژوضعیتتهران
0.51*280-رول-شیتتماس بگیرید
0.61*296-رول-شیتتماس بگیرید
0.71*2112-رول-شیتتماس بگیرید
0.81*2128-رول-شیتتماس بگیرید
0.91*2144-رول-شیتتماس بگیرید
11*2160-رول-شیتتماس بگیرید
1.251*2200-رول-شیتتماس بگیرید
1.51*2240-رول-شیتتماس بگیرید
0.51.25*2.5125-رول-شیتتماس بگیرید
0.61.25*2.5150-رول-شیتتماس بگیرید
0.71.25*2.5175-رول-شیتتماس بگیرید
0.81.25*2.5200-رول-شیتتماس بگیرید
0.91.25*2.5225-رول-شیتتماس بگیرید
11.25*2.5250-رول-شیتتماس بگیرید
1.51.25*2.5375-رول-شیتتماس بگیرید
21.25*2.5600-رول-شیتتماس بگیرید
ورق گالوانیزه
ضخامتابعادوزن تقریبیوضعیتکارخانهتهران
0.41.257500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
0.517500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
0.51.257500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
0.617500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
0.61.257500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
0.71.257500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
0.81.257500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
0.91.257500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
117500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
11.257500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
1.2517500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
1.251.257500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
1.517500رولتماس بگیریدتماس بگیرید
1.51.257500رولتماس بگیریدتماس بگیرید

⦿ ورق های ST37 و ST52

ورق های ST37 و ST52 چنان که می دانیم از ورق های پرکاربرد در صنایع مختلف محسوب می شود. برای ساخت این ورق ها از اسلب (تختال) های ST37 و ST52 استفاده شده و طی فرآیند نورد گرم و به دو روش نوار کویل و شیت فابریک تولید و روانه بازار می شوند.

حروف به هم جسبیده ST در واقع مخفف واژه انگلیسی Structural Steel معادل ترکیب فارسی فولاد سازه ای یا فولاد ساختمانی است. اعداد 37 و 52 بعد از ST تحمل نهایی فشار وارده بر ورق به کیلوگرم در ابعاد 1 میلی متر در 1 میلی متر بر سطح آن است.

این ورق ها کاربردهای گوناگونی دارند که از جمله آن ها می توان به صفحه ستون سازه ها، ساخت اسکلت ساختمانی، سوله سازی، واگن سازی، خودرو سازی، ساخت کشتی، برخی ادوات نظامی، برج ها و مصرف های نیروگاهی اشاره کرد.

همانطور که پیش از این گفته بودیم جوش پذیری و قابلیت فرم دهی ورق های ST37 و ST52 به سبب تفاوت سطح کربن فرق می کند. برای مثال هر دو ورق ذکر شده برای مخزن سازی استفاده می شوند اما وقتی به سراغ گونه های مختلف مخزن می رویم متوجه می شویم که عمدتا برای مخازن نگهداری آب از ورق ST 37 و برای برخی از مخازن تحت فشار گاهی نیاز به استفاده از ورق ST52 خواهد بود.

بحث مهم دیگر در رابطه این ورق ها، ابعادی است که از آن ها در بازار موجود بوده و قابل تهیه و خرید هستند. در بحث ضخامت ورق های نوار کویل ST37 با ضخامت های 1.5 تا  15و ورق های شیت (Plate) این نوع از 16 الی 100 میلی متر قابلیت تولید دارند.  ورق ST52 در نوع رول شکل 3 الی 15 میلی متر و ورق های شیت با ضخامت بالاتر از این نیز ساخته می شوند.

آن دسته از ورق های فولادی شیت شکل که ضخامت های کمی دارند در درازای 1، 2، 3، 6 و 12 در بازار خرید و فروش می شوند و در صورت نیاز به طول بیشتر تا 24000 میلی متر به صورت شیت در شرکت فولاد اکسین قابل ارائه است. ورق های رول شکل اغلب محدودیت طولی برای ارائه ندارند.. در بُعد عرض ورق ها، عمده محصولات بازار بین 1000 الی 1500 میلی متر پهنا دارند و عرض بیش از آن تا 4500 میلی متر توسط فولاد اکسین خوزستان به صورت سفارشی تولید می شود.

⦿ استاندارد و درجه بندی ورق های ST37 و ST52

ورق های ST37 و ST52 طبق استاندارد DIN17100 آلمان تولید شده و یکی از استاندارد های مرسوم مورد استفاده برای نامگذاری و تولید ورق استفاده می شود.

گاهی در کنار نام ورق های سیاه ST37 و ST52 اعدادی نظیر 1، 2 و 3 و این سوال پیش می آید که آیا ما چند نوع ورق در هر رده داریم؟ بله برخی از ورق ها به نظیر ورق های سیاه ذکر شده درجه بندی می شود. این رده بندی به آن معنا نیست که روش تولید یا ترکیبات شیمیایی در درجه های مختلف متفاوت است. در این مورد منظور از اعداد، ورژن یا نسخه های مختلف پروتکل های کیفی است. یعنی ST52-3 معیارهای سختگیرانه تری نسبت به ST52-2 برای کنترل کیفی نمونه ورق ها دارد و درصد خطای محصول با این روش کاهش پیدا می کند و مشتری با خیال راحت تری خرید را انجام می دهد.

⦿ ورق روغنی

ورق روغنی یکی از ورق هایی است که بعد از فرآیند نورد گرم، با سپری کردن روند نورد سرد به محصول نهایی تبدیل می شود. ورق های روغنی سطح صیقلی و درخشنده ای دارند بعد از نورد سرد، مراحل اسید شویی و روغن کاری نیز بر روی آن ها انجام می شود. پروسه غلتک کاری برای کاهش ضخامت و شستشوی الکترولیتی برای تمیز کردن ورق از آلودگی ها صورت می گیرد. از ورق های روغنی برای ساخت لوله، لوازم خانگی، روکش یخچال خانگی و ورق پایه گالوانیزه استفاده می شود.

⦿ ورق گالوانیزه

همان طور که پیش از این گفتیم از ورق روغنی به عنوان ورق پایه جهت ساخت ورق های گالوانیزه استفاده می شود. این نوع ورق ها پس از طی فرایند گالوانیزه گرم و قرار گرفتن در حوض مذاب روی، با زمان و دمای معین اندوده می شوند. این ورق ها پس کلاف پیچ شدن روانه بازار شده و برای ساخت مخازن آبی، ساخت لوله انتقال آب، ساخت کابینت و یا به عنوان سقف سوله های صنعتی و غیر از آن استفاده می شوند.

⦿ سایر مقاطع فولادی در امیدالبرز

مجتمع فولاد و آلومینیوم امیدالبرز در راستای تکمیل سبد محصولات خود اقدام به تامین مقاطع فولادی می کند که برای مشاهده لیست قیمت هر یک از مقاطع فولادی می توانید از دسترسی های زیر استفاده نمایید.

قیمت تیرآهن

قیمت لوله

قیمت میلگرد

قیمت پروفیل

قیمت نبشی

قیمت ناودانی

سایر مقاطع

آواتار موبایل
منوی اصلی x