امروز
1400 مهر 5
57 9

میلگرد آجدار

خلاصه

همانطور که پیشتر توضیح دادیم میلگرد نوعی پروفیل می باشد که از نورد گرم و یا از فولاد ریخته‌گری شده بدست می آید که در اصطلاح به آن آرماتور نیز می گویند. نماد میلگردی که از فولاد دست اول در نورد گرم بدست می آید N و میلگرد ریخته‌گری شده که از بازیافت و ذوب فولادها بدست آید را با W می باشد. یکی از ویژگی های مهم میلگرد افزایش مقاومت کششی بتن(بتون) می باشد و نقش مهم در صنعت ساختمان سازی دارد، همچنین در کنار عرشه های فولادی نیز مقاوت دو چندانی به بتن جهت تحمل فشارها و تکان های ساختمان در حین زلزله دارد.

میلگرد آجدار چیست و کاربردهای آن

همانطور که پیشتر توضیح دادیم میلگرد نوعی پروفیل می باشد که از نورد گرم و یا از فولاد ریخته‌گری شده بدست می آید که در اصطلاح به آن آرماتور نیز می گویند. نماد میلگردی که از فولاد دست اول در نورد گرم بدست می آید N و میلگرد ریخته‌گری شده که از بازیافت و ذوب فولادها بدست آید را با W می باشد. یکی از ویژگی های مهم میلگرد افزایش مقاومت کششی بتن(بتون) می باشد و نقش مهم در صنعت ساختمان سازی دارد، همچنین در کنار عرشه های فولادی نیز مقاوت دو چندانی به بتن جهت تحمل فشارها و تکان های ساختمان در حین زلزله دارد. برای مشاهده قیمت میلگرد ، می توانید به صورت روزانه به سایت امیدالبرز مراجعه نمایید.


مواردی که از میلگرد آجدار بدست می‌آید:


راستا‌
برای افزایش مقاومت کششی بتن.

خاموت
برای جلوگیری از بیرون زدگی آرماتورهای طولی در اثر کمانش و تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک‌.

سنجاقک
برای تقویت مقاومت برشی خاموت‌ها و اتصال کامل بین میل گردهای طولی و خاموت.

خرک

برای قرار دادن دو شبکه‌ی متوالی افقی با فاصله‌ی معین در داخل قالب (‌در بتن ریزی‌های کف و فونداسیون‌).

رکابی

برای در امتداد نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها و دال‌ها (به شکل حرف u) یا بین دو سفره آرماتور (شبکه مش‌بندی).

ادکا

لنگرهای منفی در تکیه‌گاه‌های تیر و برای تحمل نیروهای برشی.


استاندارد ساخت میلگرد

میلگردها بر اساس استاندارد ملی شماره 3132 در ایران ساخته می شوند که به دلیل شرایط متنوع زیست محیطی کشور بر مبنای آیین نامه های DIN و EN  اروپا،  JIS ژاپن، ASTM و ISO آمریکاست . به طور کلی میلگردها بر اساس شرایط اقلیمی به دو روش آلیاژی یا آنالیز شیمیایی و حرارتی یا ترمکس تولید می شوند. طبق استاندارد ملی ایران تولید کننده موظف است میلگرد را با رنگ مخصوص علامتگذاری کرده و نوع آن را به مصرف کننده اعلام نماید و نوع تولید را در گواهینامه فنی آن  درج نماید. کارخانه ذوب آهن اصفهان میلگرد را بر طبق استاندارد روسی و در 4 نوع A1,A2,A3,A4 تولید می نماید.


A1- S240  آج240
شکلی
ساده و بدون آج دارد و در رده نرم قرار می گیرد. امکان جوشکاری و تغییر شکل داشته و مقاومت کششی آن 360 مگا پاسکال و حداقل مقاومت مجاز تسلیم آن 240 مگا پاسکال می باشد.


A2 – S340 آج340
مقاومت کششی آن 500 و حداقل مقاومت مجاز تسلیم آن 340 مگاپاسکال است. در رده نیمه خشک قرار گرفته و به صورت اجدار مارپیچ (فنری ) می باشد؛ که به دوصورت یکنواخت و دوکی وجود دارد.عمده مصرف آن  در خاموت زنی و مش بندی مقاطع در عملیات ساختمان سازی است.A3-S400 آج 400
در رده خشک و سخت قرار دارد، شکل آن آجدار جناقی به صورت دوکی یا یکنواخت می باشد. یعنی آج های آن از بغل به صورت ضربدری و زاویه 45 درجه می باشد و از بالا به صورت هفت و هشت دیده می شود. مقاومت کششی آن 600 و مقاومت مجاز تسلیم آن 400 مگا پاسکال است و جوشکاری روی آن توصیه نمی شود. کاربرد آن در ساختمان سازی است.A4- S500 آج 500
مقاومت کششی آن 650 و مقاومت مجاز تسلیم آن 500 مگا پاسکال می باشد. در رده سخت قرار گرفته و شکل آن به صورت آجدار مرکب می باشد. 


ویژگی ها


نظرات

ارسال نظر