امروز
1400 تیر 2
23 4

قیمت میلگرد

 

قیمت میلگرد


تماس حاصل فرمایید.به دلیل نوسانات قیمت بازار، جهت اطلاع دقیق از قیمت ها و خرید 

45512-021 داخلی 201 الی 204

امیدالبرز افتخار دارد میلگرد اکثر تولید کنندگان معتبر کشور را در تمامی سایزها و گریدها از درب کارخانه و همچنین انبار تهران به مشتریان گرامی عرضه نماید و تمامی طیف قیمت و کیفیتی میلگرد را ارائه نماید. برخی از برندهایی که میلگرد آنها توسط امیدالبرز به فروش می رسد عبارتند از:

میلگرد نیشابور / میلگرد ذوب آهن اصفهان / میلگرد فایکو / میلگرد قزوین / میلگرد رادهمدان / میلگرد تاکستان / میلگرد پارس آرمان / میلگرد میانه / میلگرد اهواز / میلگرد ظفربناب / میلگرد کویر کاشان / میلگرد امیرکبیر کاشان / میلگرد شاهرود / میلگرد سیرجان / میلگرد هیربد / میلگرد روهینا جنوب / میلگرد آرین فولاد / میلگرد آریا ذوب / میلگرد خرمدشت / میلگرد سپهر / میلگرد یزد / میلگرد ارگ تبریز / میلگرد ابهر / میلگرد قائم / میلگرد پرشین / میلگرد کیان کاشان / میلگرد سیرجان


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

قیمت میلگرد انبار تهران(شادآباد)
(به روز رسانی 00/03/30)

 ردیف   گرید   سایز  

 محل بارگیری 

 وزن (kg

قیمت هر کیلوگرم
(ریال)

1 A2 8 انبار-تهران 5.7 146,789
2 A2 10 انبار-تهران 7.8 140,826
3 A3 10 انبار-تهران 7.8 139,908
4 A3 12 انبار-تهران 11 139,908
5 A3 14 انبار-تهران 15 139,908
6 A3 16 انبار-تهران 20 139,908
7 A3 18 انبار-تهران 25 139,908
8 A3 20 انبار-تهران 30 139,908
9 A3 22 انبار-تهران 37 139,908
10 A3 25 انبار-تهران 47 139,908
11 A3 28 انبار-تهران 58 اتمام موجودی
12 A3 30 انبار-تهران 66 اتمام موجودی
13 A3 32 انبار-تهران 75 اتمام موجودی
14 کلافی 6.5 انبار-تهران - اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد نیشابور
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف  گرید  سایز 

برند

محل بارگیری 

 وزن (kg

قیمت(ریال)

1 A3 10  نیشابور  کارخانه 7.8 اتمام موجودی
2 A3 12 نیشابور کارخانه 11 اتمام موجودی
3 A3 14 نیشابور کارخانه 15 139,450
4 A3 16 نیشابور کارخانه 20 139,450
5 A3 18 نیشابور کارخانه 25 139,450
6 A3 20 نیشابور کارخانه 30 139,450
7 A3 22 نیشابور کارخانه 37 139,450
8 A3 25 نیشابور کارخانه 47 139,450
9 A3 28 نیشابور کارخانه 58 اتمام موجودی
10 A3 30 نیشابور کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 نیشابور کارخانه 75  اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

قیمت میلگرد فایکو
(به روز رسانی 00/03/31)

 ردیف   گرید   سایز 

برند

 محل بارگیری 

 وزن (kg

 قیمت(ریال) 

1 A3  10  فایکو   کارخانه   7.8  اتمام موجودی
2 A3  12  فایکو   کارخانه   11 اتمام موجودی
3 A3  14  فایکو    کارخانه   15 137,156
4 A3  16  فایکو    کارخانه   20 137,156
5 A3  18  فایکو  کارخانه 25 137,156
6 A3  20  فایکو   کارخانه 30 137,156
7 A3  12  فایکو   کارخانه 37 137,156
8 A3  25  فایکو   کارخانه 47 137,156

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد ذوب آهن
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف  گرید   سایز 

برند

 محل بارگیری 

 وزن (kg

 قیمت(ریال) 

1 A3  10  ذوب آهن  کارخانه   7.8 اتمام موجودی
2 A3  12   ذوب آهن   کارخانه   11 اتمام موجودی
3 A3  14   ذوب آهن   کارخانه   15 اتمام موجودی
4 A3  16   ذوب آهن   کارخانه   20 اتمام موجودی
5 A3  18   ذوب آهن کارخانه 25 اتمام موجودی
6 A3  20   ذوب آهن  کارخانه 30 اتمام موجودی
7 A3  12   ذوب آهن  کارخانه 37 اتمام موجودی
8 A3  25   ذوب آهن  کارخانه 47 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد امیرکبیر
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید  سایز

برند

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A3 10 امیرکبیر کارخانه 7.8  اتمام موجودی 
2 A3 12 امیرکبیر کارخانه 11  اتمام موجودی
3 A3 14 امیرکبیر کارخانه 15 اتمام موجودی
4 A3 16 امیرکبیر کارخانه 20  اتمام موجودی
5 A3 18 امیرکبیر کارخانه 25  اتمام موجودی
6 A3 20 امیرکبیر کارخانه 30  اتمام موجودی
7 A3 22 امیرکبیر کارخانه 37  اتمام موجودی
8 A3 25 امیرکبیر کارخانه 47  اتمام موجودی
9 A3 28 امیرکبیر کارخانه 58  اتمام موجودی
10 A3 30 امیرکبیر کارخانه 66  اتمام موجودی
11 A3 32 امیرکبیر کارخانه 75  اتمام موجودی
12 A2 8 امیرکبیر کارخانه 5.7 اتمام موجودی
13 A2 10 امیرکبیر کارخانه 8  اتمام موجودی
14 A2 12 امیرکبیر کارخانه 11  اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد قزوین
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید   سایز

برند

محل بارگیری

 وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A2 8  قزوین کارخانه 5.7  اتمام موجودی
2 A2 10 قزوین کارخانه 8 اتمام موجودی
3 A2 12 قزوین کارخانه 11 اتمام موجودی
4 A3 14 قزوین کارخانه 15 اتمام موجودی
5 A3 16 قزوین کارخانه 20 اتمام موجودی
6 A3 18 قزوین کارخانه 25 اتمام موجودی
7 A3 20 قزوین کارخانه 30 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

قیمت میلگرد کویرکاشان
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید  سایز

برند

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A2 8 کویرکاشان کارخانه 5.7 اتمام موجودی
2 A2 10 کویرکاشان کارخانه 8 اتمام موجودی
3 A2 12 کویرکاشان کارخانه 11 اتمام موجودی
4 A3 14 کویرکاشان کارخانه 15 اتمام موجودی
5 A3 16 کویرکاشان کارخانه 20 اتمام موجودی
6 A3 18 کویرکاشان کارخانه 25 اتمام موجودی
7 A3 20 کویرکاشان کارخانه 30 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

قیمت میلگرد اهواز
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف  گرید  سایز

برند

 محل بارگیری

 وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A3 10  اهواز کارخانه 7.8  اتمام موجودی
2 A3 12  اهواز کارخانه 11 138,532
3 A3 14 اهواز کارخانه 15 138,532
4 A3 16 اهواز کارخانه 20 138,532
5 A3 18 اهواز کارخانه 25 138,532
6 A3 20 اهواز کارخانه 30 138,532
7 A3 22 اهواز کارخانه 37 138,532
8 A3 25 اهواز کارخانه 47 138,532
9 A3 28 اهواز کارخانه 58 138,532
10 A3 30 اهواز کارخانه 66 138,532
11 A3 32 اهواز کارخانه 75 138,532


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

قیمت میلگرد پارس آرمان
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید  سایز

برند

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A2 8 پارس آرمان کارخانه 5.7 142,202
2 A2 10 پارس آرمان کارخانه 8 137,615
3 A2 12 پارس آرمان کارخانه 11 137,615


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد ابهر
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف  گرید   سایز 

 برند 

 محل بارگیری 

 وزن (kg

 قیمت(ریال) 

1 A3  10 ابهر  کارخانه   7.8 اتمام موجودی
2 A3  12 ابهر  کارخانه   11 اتمام موجودی
3 A3  14 ابهر   کارخانه   15 137,615
4 A3  16 ابهر   کارخانه   20 137,615
5 A3  18 ابهر کارخانه 25 137,615
6 A3  20 ابهر  کارخانه 30 137,615
7 A3  12 ابهر  کارخانه 37 137,615
8 A3  25 ابهر  کارخانه 47 137,615
9 A2 8 ابهر کارخانه 5.7 142,202
10 A2 10 ابهر کارخانه 8 139,450
11 A2 12 ابهر کارخانه 11 139,450

 

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد تاکستان
(به روز رسانی 00/03/31)

ردیف  گرید   سایز 

برند

 محل بارگیری 

 وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A2 8  تاکستان کارخانه 5.7 اتمام موجودی
2 A2 10 تاکستان کارخانه 8 137,615
3 A2 12 تاکستان کارخانه 11 اتمام موجودی


 

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد آرین فولاد
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف  گرید   سایز 

برند

 محل بارگیری 

 وزن (kg

 قیمت(ریال) 

1 A3  10  آرین فولاد  کارخانه   7.8 139,908
2 A3  12 آرین فولاد  کارخانه   11 139,908
3 A3  14 آرین فولاد   کارخانه   15 138,532
4 A3  16 آرین فولاد   کارخانه   20 138,532
5 A3  18 آرین فولاد کارخانه 25 138,532
6 A3  20 آرین فولاد  کارخانه 30 138,532
7 A3  12 آرین فولاد  کارخانه 37 138,532
8 A3  25 آرین فولاد  کارخانه 47 138,532
9 A2 10 آرین فولاد کارخانه 8 اتمام موجودی
10 A2 12 آرین فولاد کارخانه 11 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

قیمت میلگرد ارگ تبریز
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید   سایز

برند

محل بارگیری

 وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A3 10  ارگ تبریز  کارخانه 7.8 اتمام موجودی
2 A3 12 ارگ تبریز کارخانه 11 اتمام موجودی
3 A3 14 ارگ تبریز کارخانه 15 اتمام موجودی
4 A3 16 ارگ تبریز کارخانه 20 اتمام موجودی
5 A3 18 ارگ تبریز کارخانه 25 اتمام موجودی
6 A3 20 ارگ تبریز کارخانه 30 اتمام موجودی
7 A3 22 ارگ تبریز کارخانه 37 اتمام موجودی
8 A3 25 ارگ تبریز کارخانه 47 اتمام موجودی
9 A3 28 ارگ تبریز کارخانه 58 اتمام موجودی
10 A3 30 ارگ تبریز کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 ارگ تبریز کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد قائم
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید  سایز

برند

محل بارگیری

 وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A3 10 قائم کارخانه 7.8 اتمام موجودی
2 A3 12 قائم کارخانه 11 اتمام موجودی
3 A3 14  قائم  کارخانه 15 اتمام موجودی
4 A3 16 قائم کارخانه 20 اتمام موجودی
5 A3 18 قائم کارخانه 25 اتمام موجودی
6 A3 20 قائم کارخانه 30 اتمام موجودی
7 A3 22 قائم کارخانه 37 اتمام موجودی
8 A3 25 قائم کارخانه 47 اتمام موجودی
9 A3 28 قائم کارخانه 58 اتمام موجودی
10 A3 30 قائم کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 قائم کارخانه 75  اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود

قیمت میلگرد پرشین
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید  سایز 

برند

محل بارگیری

 وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A3 10  پرشین کارخانه 7.8 اتمام موجودی
2 A3 12 پرشین کارخانه 11 اتمام موجودی
3 A3 14 پرشین کارخانه 15 138,532
4 A3 16 پرشین کارخانه 20 138,532
5 A3 18 پرشین کارخانه 25 138,532
6 A3 20 پرشین کارخانه 30 138,532
7 A3 22 پرشین کارخانه 37 138,532
8 A3 25 پرشین کارخانه 47 138,532
9 A3 28 پرشین کارخانه 58  اتمام موجودی
10 A3 30 پرشین کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 پرشین کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد شاهرود
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید  سایز

برند

محل بارگیری

 وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A2 10 شاهرود کارخانه 7.8 144,037
2 A3 12 شاهرود کارخانه 11 142,661
3 A3 14 شاهرود کارخانه 15 141,743
4 A3 16 شاهرود کارخانه 20 141,743
5 A3 18 شاهرود کارخانه 25 141,743
6 A3 20 شاهرود کارخانه 30 141,743
7 A3 22  شاهرود کارخانه 37 141,743
8 A3 25 شاهرود کارخانه 47 141,743
9 A3 28 شاهرود کارخانه 58  اتمام موجودی
10 A3 30 شاهرود کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 شاهرود کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد هیربد
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید  سایز 

برند

محل بارگیری 

 وزن (kg

قیمت(ریال)

1 A3 10  هیربد  کارخانه 7.8  اتمام موجودی
2 A3 12 هیربد کارخانه 11 اتمام موجودی
3 A3 14 هیربد کارخانه 15 اتمام موجودی
4 A3 16 هیربد کارخانه 20 اتمام موجودی
5 A3 18 هیربد کارخانه 25 اتمام موجودی
6 A3 20 هیربد کارخانه 30 اتمام موجودی
7 A3 22 هیربد کارخانه 37 اتمام موجودی
8 A3 25 هیربد کارخانه 47 اتمام موجودی
9 A3 28 هیربد کارخانه 58 اتمام موجودی
10 A3 30 هیربد کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 هیربد کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد روهینا جنوب
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید  سایز

برند

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A2 8 روهینا جنوب کارخانه 5.7 148,624
2 A3 10 روهینا جنوب کارخانه 7.8 144,037
3 A3 12 روهینا جنوب کارخانه 11 142,202
4 A3 14 روهینا جنوب کارخانه 15 140,367
5 A3 16 روهینا جنوب کارخانه 20 140,367
6 A3 18 روهینا جنوب کارخانه 25 140,367
7 A3 20 روهینا جنوب کارخانه 30 140,367
8 A3 22 روهینا جنوب کارخانه 37 140,367
9 A3 25 روهینا جنوب کارخانه 47 140,367
10 A3 28 روهینا جنوب کارخانه 58 اتمام موجودی
11 A3 30 روهینا جنوب کارخانه 66 اتمام موجودی
12 A3 32 روهینا جنوب کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد راد همدان
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید  سایز

برند

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A2 8  راد همدان کارخانه 5.7 149,037
2 A3 10  راد همدان کارخانه 7.8 146,743
3 A3 12  راد همدان کارخانه 11 144,450
4 A3 14  راد همدان کارخانه 15 143,532
5 A3 16  راد همدان کارخانه 20 143,532
6 A3 18  راد همدان کارخانه 25 143,991
7 A3 20  راد همدان کارخانه 30 143,991
8 A3 22  راد همدان کارخانه 37 143,991
9 A3 25  راد همدان کارخانه 47 143,991
10 A3 28 راد همدان کارخانه 58 اتمام موجودی
11 A3 30  راد همدان کارخانه 66 اتمام موجودی
12 A3 32  راد همدان کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد ظفر بناب
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف  گرید   سایز 

برند

 محل بارگیری 

 وزن (kg

قیمت(ریال)

1 A3 10 ظفر بناب کارخانه 7.8 اتمام موجودی
2 A3 12 ظفر بناب کارخانه 11 اتمام موجودی
3 A3 14 ظفر بناب کارخانه 15 اتمام موجودی
4 A3 16 ظفر بناب کارخانه 20 اتمام موجودی
5 A3 18 ظفر بناب کارخانه 25 اتمام موجودی
6 A3 20 ظفر بناب کارخانه 30 اتمام موجودی
7 A3 22 ظفر بناب کارخانه 37 اتمام موجودی
8 A3 25 ظفر بناب کارخانه 47 اتمام موجودی
9 A3 28 ظفر بناب کارخانه 58 اتمام موجودی
10 A3 30 ظفر بناب کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 ظفر بناب کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد کیان کاشان
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف  گرید  سایز

برند

 محل بارگیری

 وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A2 8  کیان کاشان کارخانه 4 143,587
2 A2 10 کیان کاشان کارخانه 6.8 142,661
3 A2 12 کیان کاشان کارخانه 9 142,661
4 A3 14 کیان کاشان کارخانه 15 141,743
5 A3 16 کیان کاشان کارخانه 20 141,743
6 A3 18 کیان کاشان کارخانه 25  اتمام موجودی
7 A3 20 کیان کاشان کارخانه 30 اتمام موجودی
8 A3 22 کیان کاشان کارخانه 37 اتمام موجودی
9 A3 25 کیان کاشان کارخانه 47 اتمام موجودی
10 A3 28 کیان کاشان کارخانه 58 اتمام موجودی
11 A3 30 کیان کاشان کارخانه 66 اتمام موجودی
12 A3 32 کیان کاشان کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد سیرجان
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف   گرید   سایز 

برند

 محل بارگیری

 وزن (kg

قیمت(ریال)

1 A3 10  سیرجان کارخانه 7.8 145,138
2 A3 12 سیرجان کارخانه 11 144,220
3 A3 14 سیرجان کارخانه 15 144,220
4 A3 16 سیرجان کارخانه 20 142,385
5 A3 18 سیرجان کارخانه 25 142,385
6 A3 20 سیرجان کارخانه 30 142,385
7 A3 22 سیرجان کارخانه 37 142,385
8 A3 25 سیرجان کارخانه 47 142,385
9 A3 28 سیرجان کارخانه 58 اتمام موجودی
10 A3 30 سیرجان کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 سیرجان کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد خرمدشت
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف   گرید   سایز 

برند

 محل بارگیری

 وزن (kg

قیمت(ریال)

1 A2 8 خرمدشت  کارخانه 5.7 اتمام موجودی
2 A2 10 خرمدشت کارخانه 8 138,532
3 A2 12 خرمدشت کارخانه 11 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد آریا فولاد
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف  گرید  سایز 

برند

 محل بارگیری

 وزن (kg

قیمت(ریال)

1 A3 10 آریا فولاد کارخانه 7.8 اتمام موجودی
2 A3 12 آریا فولاد کارخانه 11 اتمام موجودی
3 A3 14 آریا فولاد کارخانه 15 اتمام موجودی
4 A3 16 آریا فولاد کارخانه 20 اتمام موجودی
5 A3 18 آریا فولاد کارخانه 25 اتمام موجودی
6 A3 20 آریا فولاد کارخانه 30 اتمام موجودی
7 A3 22 آریا فولاد کارخانه 37 اتمام موجودی
8 A3 25 آریا فولاد کارخانه 47 اتمام موجودی
9 A3 28 آریا فولاد کارخانه 58 اتمام موجودی
10 A3 30 آریا فولاد کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 آریا فولاد کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد آناهیتا
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف   گرید   سایز 

برند

 محل بارگیری 

 وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A3 10 آناهیتا کارخانه 7.8 اتمام موجودی
2 A3 12 آناهیتا کارخانه 11 143,119
3 A3 14 آناهیتا کارخانه 15 143,119
4 A3 16 آناهیتا کارخانه 20 143,119
5 A3 18 آناهیتا کارخانه 25 143,119
6 A3 20 آناهیتا کارخانه 30 143,119
7 A3 22 آناهیتا کارخانه 37 143,119
8 A3 25 آناهیتا کارخانه 47 143,119
9 A3 28 آناهیتا کارخانه 58 اتمام موجودی
10 A3 30 آناهیتا کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 آناهیتا کارخانه 75 اتمام موجودی
12 A2 8 آناهیتا کارخانه 5.7 146,789
13 A2 10 آناهیتا کارخانه 8 144,954
14 A2 12 آناهیتا کارخانه 11 143,119

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد ابرکوه
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف  گرید   سایز 

برند

 محل بارگیری 

 وزن (kg

 قیمت(ریال) 

1 A3  10 ابرکوه  کارخانه   7.8 اتمام موجودی
2 A3  12 ابرکوه  کارخانه   11 اتمام موجودی
3 A3  14 ابرکوه   کارخانه   15 138,532
4 A3  16 ابرکوه   کارخانه   20 138,532
5 A3  18 ابرکوه کارخانه 25 137,615
6 A3  20 ابرکوه  کارخانه 30 137,615
7 A3  12 ابرکوه  کارخانه 37 137,615
8 A3  25 ابرکوه  کارخانه 47 137,615

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد میانه
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف  گرید  سایز 

برند

 محل بارگیری 

 وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A3 10 میانه کارخانه 7.8  اتمام موجودی 
2 A3 12 میانه کارخانه 11 اتمام موجودی
3 A3 14 میانه کارخانه 15 138,532
4 A3 16 میانه کارخانه 20 138,532
5 A3 18 میانه کارخانه 25 138,532
6 A3 20 میانه کارخانه 30 138,532
7 A3 22 میانه کارخانه 37 138,532
8 A3 25 میانه کارخانه 47 138,532
9 A3 28 میانه کارخانه 58 اتمام موجودی
10 A3 30 میانه کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 میانه کارخانه 75 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده(9%) بر قیمت محصولات محاسبه می شود
قیمت میلگرد شاهین بناب
(به روز رسانی 00/04/01)

ردیف گرید  سایز

برند

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

1 A2 8 شاهین بناب کارخانه 5.7 اتمام موجودی
1 A3 10 شاهین بناب کارخانه 7.8 اتمام موجودی
2 A3 12 شاهین بناب کارخانه 11 اتمام موجودی
3 A3 14 شاهین بناب کارخانه 15 اتمام موجودی
4 A3 16 شاهین بناب کارخانه 20 اتمام موجودی
5 A3 18 شاهین بناب کارخانه 25 اتمام موجودی
6 A3 20 شاهین بناب کارخانه 30 اتمام موجودی
7 A3 22 شاهین بناب کارخانه 37 اتمام موجودی
8 A3 25 شاهین بناب کارخانه 47 اتمام موجودی
9 A3 28 شاهین بناب کارخانه 58 اتمام موجودی
10 A3 30 شاهین بناب کارخانه 66 اتمام موجودی
11 A3 32 شاهین بناب کارخانه 75 اتمام موجودی 
شرکت امید البرز با هدف تکمیل سبد عرضه محصولات خود و ایجاد بستری مطمئن برای تأمین نیازهای مشتریان و تحقق شعار "بی واسطه و مطمئن، یکجا بخرید" ، عاملیت فروش تعدادی از تولید کنندگان معتبر انواع میلگرد را اخذ نموده و بی واسطه، مطمئن، با کیفت بالا و قیمت قابل رقابت در بازار به مشتریان عرضه می نماید. خرید و فروش محصولات فولادی امری تخصصی است و با توجه به تنوع و کاربردهای متنوعی که این محصولات دارند لازم است پیش از خرید محصول از کمک مشاوران با تجربه و متخصص بهره مند شوید.

بهترین شیوه خرید میلگرد

تیم فروش میلگرد امید البرز پس از سالها تجربه در ارائه مشاوره فروش انواع میلگرد، پیشنهاد می نماید، مشتریان گرامی برای انجام خریدی مناسب به موارد زیر توجه نمایند:

۱تحقیق در مورد جزئیات میلگرد مورد نیاز
میلگرد از نظر شکل ظاهری به سه دسته کلی ساده / آجدار / کلافی دسته بندی می گردد و هرکدام از این دسته ها از نظر سایز و نوع آلیاژ دارای تنوع بسیار زیادی هستند و هرکدام برای کاربردهای خاصی قابل استفاده اند. لذا قبل از هر اقدامی برای خرید میلگرد لازم است ابتدا اطلاعات دقیقی درباره نوع میلگرد مورد نیاز و شکل ظاهری، آلیاژ، سایز و میزان وزن مورد نیاز کسب نمود.

۲مشاوره با کارشناسان فروش میلگرد
پس از انتخاب سایز و سایر مشخصات محصول و وزن مورد نیاز لازم است با کارشناسان متخصص و معتبر مشاوره کنید. مشاوره مناسب می تواند به شما در انتخاب برند مناسب، کیفیت مناسب، قیمت مناسب و بهترین زمان خرید کمک نماید و در نهایت شما را به سمت خرید هدفمند و راحت تر سوق دهد.

۳آگاهی از ظرفیت بار مورد نیاز
با توجه به کاربردی که برای محصول انتخابی مدنظر شما می باشد قبل از خرید محصول می بایست وزن آن را تخمین زده ، سپس اقدام به خرید نمایید. لازم به ذکر است که چنانچه میزان بار مورد نیاز شما ظرفیت محدودی داشته باشد نمی توانید آن را مستقیما از کارخانه خریداری نمایید چرا که حداقل فروش مستقیم کارخانه یک ظرفیت معادل 23 الی ۲۵ تن می باشد و معمولا نیز بطور مستقیم اقدام به فروش محصول به مشتریان وزن پایین نمی نمایند. شرکت امید البرز بعنوان عامل فروش میلگرد چندین کارخانه معتبر و با بهره مندی از نیروهای متخصص و با تجربه آماده خدمات رسانی به مشتریان گرامی برای خرید میلگرد می باشد.

۴استعلام قیمت پیش از خرید
یکی از اهداف و ارزش های امید البرز ارائه محصولات خود با بالاترین کیفیت، قیمتی کاملا رقابتی، و بدون هرگونه مغایرت در وزن و نوع بار ارسالی با فاکتور فروش می باشد و همواره با استفاده از نیروهای متعهد، باسکول دقیق و پیشرفته و پایبندی به اخلاق حرفه ای کسب و کار محصولات خود را بی واسطه و مطمئن به مشتریان عرضه نموده است. برای کسب اطلاعات روزانه در مورد قیمت انواع میلگرد و اخذ مشاوره مورد نیاز خود می توانید با دپارتمان فروش میلگرد تماس بگیرید.

۵بررسی تنوع میلگرد ارائه شده توسط امید
برای تصمیم گیری بهتر در خصوص نوع محصول، کارخانه، سایز و قیمت، می توانید به کانال تلگرامی امید البرز مراجعه نمایید.

۶- دریافت پیش فاکتور خرید
تیم فروش میلگرد امید البرز آمادگی آنرا دارد که پیش از پرداخت مبلغ مورد نظر از طرف شمتری و انجام قطعی معامله  بصورت تلفنی مشاوره های لازم را ارائه نماید. همچنین می توانید از کارشناس فروش مربوطه،  پیش فاکتور دریافت نمایید و از ریز جزئیات محصول، مبالغ و برند محصول مطلع گردید. این امر سبب افزایش شفافیت خرید برای شما می گردد.

۷- ارسال تاییدیه سفارش به کارشناس فروش پیش از خرید
پیش از پرداخت مبلغ سفارش خود، لازم است تاییدیه پیش فاکتور سفارش خود را برای کارشناسان فروش مربوطه ارسال نمایید.

۸- اعلام آدرس دقیق به کارشناس مربوطه
لازم است پیش از انجام معامله آدرس دقیق خود را جهت تحویل بار به کارشناس فروش اعلام نمایید تا کارشناس فروش مناسب ترین کارخانه را به شما معرفی نماید تا علاوه بر بهره مندی از محصول با کیفیت و مطابق با نیاز خود در زمان دسترسی به محصول، در هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی نمایید و هزینه تمام شده شما کاهش یابد.

۹- اجتناب از واریز مبلغ کامل پیش از تحویل کالا
باید توجه داشته باشید که پیش از تحویل و رویت بار خریداری شده مبلغ را به طور کامل واریز ننمایید.

۱۰- اطمینان از وزن بار پیش از پرداخت کامل مبلغ
 نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که پس از دریافت بار، مجددا آن را وزن نمایید و از استاندارد بودن وزن میلگرد دریافتی اطمینان حاصل کنید.

۱۱- بررسی میلگرد خریداری شده پیش از ارسال تاییدیه
 پس از دریافت محصول، بار را به طور کامل بررسی نمایید. نکاتی که لازم است در خصوص محصول به آن توجه نمایید شامل رنگ محصول می باشد. باید دقت نمایید که میلگرد دچار زنگ زدگی نشده باشد. همچنین میلگرد هر کارخانه دارای آرم مخصوص به خود می باشد که لازم است در هنگام تحویل کالا به آرم حک شده میلگرد توجه نمایید.