میلگرد میلگرد اروپایی میلگرد گالوانیزه میلگرد آجدار میلگرد اپوکسی میگرد فایبرگلاس میلگرد فولاد کربن میلگرد ساده قیمت میلگرد قیمت امروز میلگرد قیمت امروز میلگرد آجدار قیمت روز میلگرد امید البرز
امروز
1400 آبان 1
0 9
}
30 07 98
1 0

میلگرد و چگونگی تولید آن

خلاصه :

میلگرد که به آن آرماتور نیز گفته می شود نوعی پروفیل فولادی توپر است وبا استفاده از فولاد تازه، طی نورد گرم به صورت آجدار تولید می گردد . میلگرد تولیدی به این روش را با حرف N و چنانچه از فولاد ریخته گری شده باشد، با حرف W نشان می دهند.از آنجایی که بتن در تنش های کششی دارای ضعف است از آرماتورها برای جلوگیری از ضعف بتن و محصور کردن آن در سازه استفاده می کنند. بتن در مقابل فشار مقاوم تر از کشش است. ترکیب بتن و میلگرد را بتن مسلح یا بتن آرمه می گویند. میلگرد طی روش های مختلف و در سایز های متفاوت تولید می شود و مواد اولیه آن نیز متنوع است و به طور عمده در صنعت ساختمان سازی استفاده می شود.


میلگرد و چگونگی تولید آن


میلگرد

میلگرد که به آن آرماتور نیز گفته می شود نوعی پروفیل فولادی توپر است وبا استفاده از فولاد تازه، طی نورد گرم به صورت  آجدار تولید می گردد . میلگرد تولیدی به این روش را با حرف N و چنانچه از فولاد ریخته گری شده باشد، با حرف W نشان می دهند.از آنجایی که بتن در تنش های کششی دارای ضعف است از  آرماتورها برای جلوگیری از ضعف بتن و محصور کردن آن در سازه استفاده می کنند. بتن در مقابل فشار مقاوم تر از کشش است. ترکیب بتن و میلگرد را بتن مسلح یا بتن آرمه می گویند. میلگرد طی روش های مختلف و در سایز های متفاوت تولید می شود و مواد اولیه آن نیز متنوع است و به طور عمده در صنعت ساختمان سازی استفاده می شود.
 

شکل ظاهری میلگرد

میلگرد بر اساس شکل ظاهر شامل میلگرد آجدار و ساده است. آجدار کردن میلگرد به منظور ایجاد اصطکاک کافی بین آرماتور و بتن است. طبقه بندی میلگردها بر اساس نوع آج، مشخصات مکانیکی آن به خصوص مقاومت کششی آرماتورو قطر مقطع می باشد. آرماتورها در ایران بر مبنای استاندارد ملی به شماره 3132 طبقه بندی می شوند.


میلگرد بر اساس مواد اولیه تولیدی به شش دسته تقسیم می شود

 

میلگرد اروپایی

این نوع میلگرد مقاومت کمی دارد و از لحاظ قیمت نیز کمترین قیمت را داراست چرا که داری مقاومت خمشی کمی است و از منگنز تولید می شود بنابراین در مناطق زلزله خیز استفاده ازین نوع میلگرد توصیه نمی شود.
 

میلگرد ساده یا فولاد کربن

این نوع میلگرد در مجاورت رطوبت دچار زنگ زدگی می شود و به میلگرد سیاه معروف است.
 

میلگرد گالوانیزه

این نوع میلگرد در مقابل زنگ زدگی مقاوم تر است و 1.4 برابر میلگرد ساده مقاومت آن بیشتر می باشد از این رو قیمت آن 40 درصد بیشتر می باشد.
 

میلگرد روکش اپوکسی

از آنجایی که میلگرد سیاه در رطوبت زنگ میزند برای جلوگیری از این امر سطح آن را با روکش اپوکسی پوشش می دهند و مقاومت آن 70 تا 1700 برابر افزوده می شود.

میلگرد فولاد استنلس

این میلگرد نسبت به میلگرد اپوکسی 1500 برابر مقاومت دارد و ویژگی اصلی آن ضد زنگ بودن است و در نتیجه 8 برابر آن نیز گرانتر است.
 

میلگرد فایبر گلاس

این نوع میلگرد نیز ضد زنگ است به همین خاطر قیمت آن از میلگرد اپوکسی بیشتر است یعنی حدود دو برابر چرا که این نوع میلگرد فوق العاده سبک می باشد و ترکیب آن مشابه با فیبر کربن بوده و خم کردن آرماتورهای تولید شده از آن مجاز نمی باشد.
 

استاندارد ساخت میلگرد

میلگردها بر اساس استاندارد ملی شماره 3132 در ایران ساخته می شوند که به دلیل شرایط متنوع زیست محیطی کشور بر مبنای آیین نامه های DIN و EN  اروپا،  JIS ژاپن، ASTM و ISO آمریکاست . به طور کلی میلگردها بر اساس شرایط اقلیمی به دو روش آلیاژی یا آنالیز شیمیایی و حرارتی یا ترمکس تولید می شوند.
 

روش آنالیز شمیایی

میلگرد در فرآیند فولادسازی ساخته شده و در محیط آزاد خنک می شود در نتیجه دارای خواص مکانیکی و شیمیایی یکسانی بوده ودر زمین لرزه به خوبی عمل می کند.
 

روش ترمکس

شمش فولادی در فرآیند تولید میلگرد، از انالیز شیمیایی ضعیف تری برخوردار است و آن را با عبور از لوله های آب خنک می کنند در نتیجه میلگرد از سطح تا عمق مشخص، مقاومت بیشتری نسبت به مغز آرماتور داراست و برای مناطق زلزله خیز مناسب نمی باشد.

لیست نظرات

ارسال نظر