امروز
1400 آذر 13
20 5

قیمت ورق

قیمت ورق فولادی


تماس حاصل فرمایید.به دلیل نوسانات قیمت بازار، جهت اطلاع دقیق از قیمت ها و خرید 


021-45512

داخلی 201 الی 204

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود
ورق گالوانیزه هفت الماس - تهران
(به روز رسانی00/04/15)
محصول محل بارگیری وزن تقریبی(kg) قیمت(ریال)
ورق گالوانیزه ضخامت0.4میل عرض125 تهران 7500 اتمام موجودی
ورق گالوانیزه ضخامت0.5میل عرض100 تهران 7500 268,807
ورق گالوانیزه ضخامت0.5میل عرض125 تهران 7500 266,055
ورق گالوانیزه ضخامت0.6میل عرض100 تهران 7500 262,385
ورق گالوانیزه ضخامت0.6میل عرض125 تهران 7500 262,385
ورق گالوانیزه ضخامت0.7میل عرض125 تهران 7500 258,716
ورق گالوانیزه ضخامت0.8میل عرض125 تهران 7500 253,211
ورق گالوانیزه ضخامت0.9میل عرض125 تهران 7500 257,798
ورق گالوانیزه ضخامت1میل عرض100 تهران 7500 255,046
ورق گالوانیزه ضخامت1میل عرض125 تهران 7500 255,046
ورق گالوانیزه ضخامت1.25میل عرض100 تهران 7500 اتمام موجودی
ورق گالوانیزه ضخامت1.25میل عرض125 تهران 7500 255,046
ورق گالوانیزه ضخامت1.5میل عرض100 تهران 7500 255,046
ورق گالوانیزه ضخامت1.5میل عرض125 تهران 7500 253,211

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

ورق سیاهST37 برش خورده/فابریک - انبار تهران 

(به روز  رسانی00/09/10)

محصول  محل بارگیری    وضعیت  قیمت هر کیلوگرم
(ریال)
ورق سیاه 2 میل 100 انبار تهران  رول/شیت   245,872
ورق سیاه 2.5میل 100 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق سیاه 3 میل 100 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق سیاه 4 میل 100 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق سیاه 5 میل 100 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق سیاه 2 میل 125 انبار تهران  رول/شیت 240,367
ورق سیاه 2.5 میل 125 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق سیاه 3 میل 125 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق سیاه 4 میل 125 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق سیاه 5 میل 125 انبار-تهران  رول/شیت 229,358
ورق سیاه 3 میل 150 انبار تهران  رول/شیت 224,771
ورق سیاه 4میل 150 انبار تهران  رول/شیت 227,523
ورق سیاه 5 میل 150 انبار تهران  رول/شیت 222,018
ورق سیاه 6 میل 150 انبار تهران  رول/شیت 222,018
ورق سیاه 7 میل 150 انبار تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 8 میل 150 انبار تهران  رول/شیت 227,523
ورق سیاه 10 میل 150 انبار تهران  رول/شیت 222,018
ورق سیاه 12 میل 150 انبار تهران  رول/شیت 227,523
ورق سیاه 15میل 150 انبار تهران  رول/شیت 232,110
  ورق سیاه  5 میل 150*600   انبار تهران  شیت فابریک  اتمام موجودی
ورق سیاه 6 میل 150*600 انبار تهران شیت فابریک 233,945

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

ورق سیاهST37 فولاد درخشان - تهران
(به روز رسانی00/07/10)

محصول  محل بارگیری  وزن تقریبی(kg) قیمت(ریال)
ورق 12میل 125*600 تهران 720 220,183
ورق 15میل عرض 100 طول متغیر تهران 720 اتمام موجودی
ورق 15میل 125*600 تهران 900 اتمام موجودی
ورق 20میل 100 طول متغیر تهران 960 اتمام موجودی
ورق 20میل 125*600 تهران 1200 206,442
ورق 25میل 125*600 تهران 1500 206,442
ورق  30میل 125 طول متغیر تهران 1800 اتمام موجودی
ورق  35میل 125 طول متغیر تهران 2100 اتمام موجودی
ورق  40میل 100 طول متغیر تهران 1920 اتمام موجودی
ورق  40میل 125 طول متغیر تهران 2400 اتمام موجودی
ورق  50میل طول و عرض متغیر تهران متغیر اتمام موجودی
ورق  60میل طول و عرض متغیر تهران متغیر 197,248
ورق  70میل طول و عرض متغیر تهران متغیر 197,248
ورق  80میل طول و عرض متغیر تهران متغیر 197,248
ورق  90میل طول و عرض متغیر تهران متغیر 197,248
 ورق  100میل طول و عرض متغیر  تهران متغیر 197,248
ورق  120میل طول و عرض متغیر تهران متغیر 197,248
ورق  150میل طول و عرض متغیر تهران متغیر 197,248


پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود
ورق سیاهST37 کاویان عرض 150 - اهواز
(به روز رسانی 00/06/23)

 محصول محل بارگیری   وزن (kg
قیمت(ریال)
ورق سیاه 8 میل 600*150   کارخانه-اهواز    576   اتمام موجودی 
 ورق سیاه 10میل 600*150   کارخانه-اهواز    720 238,532
 ورق سیاه 12میل 600*150   کارخانه-اهواز    864 224,770
 ورق سیاه 15میل 600*150   کارخانه-اهواز    1080 238,532
 ورق سیاه 20میل 600*150   کارخانه-اهواز    1440 243,119
 ورق سیاه 25میل 600*150   کارخانه-اهواز    1800 224,770
ورق سیاه 30میل 150   کارخانه-اهواز    2160 224,770
ورق سیاه 35میل 150   کارخانه-اهواز    2457 224,770
ورق سیاه 40میل 150   کارخانه-اهواز    2880 224,770
  ورق سیاه 45میل   150*600   کارخانه-اهواز    3159 اتمام موجودی
 ورق سیاه 50میل 150*600   کارخانه-اهواز    3600 اتمام موجودی
 ورق سیاه 60میل 150*600   کارخانه-اهواز    4320 اتمام موجودی
 ورق سیاه 65میل 150*600   کارخانه-اهواز    4563 اتمام موجودی
 ورق سیاه 70میل 600*150   کارخانه-اهواز    4914 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

ورق سیاهST37 کاویان عرض 125 - اهواز
(به روز  رسانی00/07/10)

محصول محل بارگیری   وزن (kg) موجودی
ورق سیاه 8 میل 600*125   کارخانه-اهواز    480  اتمام موجودی
 ورق سیاه 10میل 600*125 کارخانه-اهواز 600  اتمام موجودی
 ورق سیاه 12میل 600*125 کارخانه-اهواز 720  اتمام موجودی
 ورق سیاه 15میل 600*125 کارخانه-اهواز 900  اتمام موجودی
 ورق سیاه 20میل 600*125 کارخانه-اهواز 1200 222,018
 ورق سیاه 25میل 600*125 کارخانه-اهواز 1500 222,018
ورق سیاه 30میل 125 کارخانه-اهواز متغیر 222,018
ورق سیاه 35میل 125 کارخانه-اهواز متغیر 222,018
ورق سیاه 40میل 125 کارخانه-اهواز متغیر 222,018
ورق سیاه 50میل 125 کارخانه-اهواز متغیر  اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

ورق سیاهST37 کاویان عرض متغیر - تهران
(به روز  رسانی00/05/24)

محصول محل بارگیری   وزن (kg) موجودی
ورق سیاه 15 میل 600*120 انبار-تهران 864  اتمام موجودی
 ورق سیاه 20میل 600*135 انبار-تهران 1296 224,771


پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود
ورق سیاهST37 کاویان عرض 150 - تهران
(به روز رسانی 00/07/10)

 محصول محل بارگیری      وزن (kg)   قیمت(ریال)
ورق سیاه 8 میل 600*150 انبار-تهران 576 اتمام موجودی
 ورق سیاه 10میل 600*150 انبار-تهران 720  اتمام موجودی
 ورق سیاه 12میل 600*150 انبار-تهران 864 اتمام موجودی
 ورق سیاه 15میل 600*150 انبار-تهران 1080 235,779
 ورق سیاه 20میل 600*150 انبار-تهران 1440 243,119
 ورق سیاه 25میل 600*150 انبار-تهران 1800 اتمام موجودی
 ورق سیاه 30میل 600*150 انبار-تهران 2160 اتمام موجودی
ورق سیاه 35میل150 انبار-تهران متغیر اتمام موجودی
ورق سیاه 40میل 150 انبار-تهران متغیر اتمام موجودی
ورق سیاه 45میل 150*600 انبار-تهران 3159 اتمام موجودی
ورق سیاه 50میل 600*150 انبار-تهران 3600 اتمام موجودی
ورق سیاه 60میل 150*600 انبار-تهران 4320 اتمام موجودی
ورق سیاه 65میل 150*600 انبار-تهران 4563 اتمام موجودی
ورق سیاه 70میل 600*150 انبار-تهران 3600 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود
ورق سیاهST37 کاویان عرض 125 - تهران
(به روز  رسانی 00/07/10)

 محصول  محل بارگیری    وزن (kg)   قیمت(ریال)
ورق سیاه 8 میل 600*125 انبار-تهران 480 اتمام موجودی
 ورق سیاه 10میل 600*125 انبار-تهران 600  اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*125 انبار-تهران 720  اتمام موجودی
 ورق سیاه 15میل 600*125 انبار-تهران 900 اتمام موجودی
 ورق سیاه 20میل 600*125 انبار-تهران 1200 اتمام موجودی
 ورق سیاه 25میل 600*125 انبار-تهران 1500 اتمام موجودی
ورق سیاه 30میل 125 انبار-تهران متغیر 224,770
ورق سیاه 35میل 125 انبار-تهران متغیر اتمام موجودی
ورق سیاه 40میل125 انبار-تهران متغیر اتمام موجودی

 

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود
-ورق سیاهST37 اکسین عرض 200 - تهران
(به روز  رسانی 00/06/10)

محصول    محل بارگیری    وزن (kg) قیمت(ریال)
ورق سیاه 8 میل 600*200 انبار-تهران 768 اتمام موجودی
ورق سیاه 10 میل 600*200 انبار-تهران 960 293,578
ورق سیاه 12 میل 600*200 انبار-تهران 1152 288,991
ورق سیاه 15 میل 600*200 انبار-تهران 1140 293,578
ورق سیاه 20 میل 600*200 انبار-تهران 1920 287,156
ورق سیاه 25 میل 600*200 انبار-تهران 2400 277,982
ورق سیاه 30 میل 600*200 انبار-تهران 2880 307,339
ورق سیاه 35 میل 600*200 انبار-تهران 3360 293,578
ورق سیاه 40 میل 600*200 انبار-تهران 3840 314,679
ورق سیاه 50 میل عرض 200 انبار-تهران متغیر 272,477
ورق سیاه 60 میل عرض 200 انبار-تهران متغیر اتمام موجودی
ورق سیاه 70 میل 600*200 انبار-تهران 6720 اتمام موجودی
ورق سیاه 8 میل 600*200 انبار-تهران 768 اتمام موجودی
ورق سیاه 10 میل 600*200 انبار-تهران 960 اتمام موجودی
ورق سیاه 12 میل 600*200 انبار-تهران 1152 اتمام موجودی
ورق سیاه 15 میل 600*200 انبار-تهران 1440 اتمام موجودی
ورق سیاه 20 میل 600*200 انبار-تهران 1920 اتمام موجودی
ورق سیاه 25 میل 600*200 انبار-تهران 2400 اتمام موجودی
ورق سیاه 30 میل 600*200 انبار-تهران 2880 اتمام موجودی
ورق سیاه 35 میل 600*200 انبار-تهران 3360 اتمام موجودی
ورق سیاه 40 میل 600*200 انبار-تهران 3840 اتمام موجودی
ورق سیاه 50 میل عرض 200 انبار-تهران متغیر اتمام موجودی
ورق سیاه 60 میل عرض 200 انبار-تهران متغیر اتمام موجودی
ورق سیاه 70 میل 600*200 انبار-تهران 6720 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود  
ورق سیاهST52 با عرض 150- تهران
(به روز  رسانی 00/04/26)

محصول

محل بار گیری

  وزن(kg)  

 قیمت(ریال)
ورق سیاه ST52 5 میل 600*150 انبار-تهران 354 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 6 میل 600*150 انبار-تهران 427 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 8 میل 600*150 انبار-تهران 565 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 10 میل 600*150 انبار-تهران 720 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 12 میل 600*150 انبار-تهران 864 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 20 میل 600*150 انبار-تهران 1440 اتمام موجودی
 ورق سیاه ST52 25 میل 600*150 انبار-تهران 1800 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 30 میل 600*150 انبار-تهران 2160 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 35 میل 600*150 انبار-تهران 2520 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 40 میل 600*150 انبار-تهران 2880 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 50 میل 600*150 انبار-تهران 3600 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 60 میل 600*150 انبار-تهران 4212 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 70 میل 600*150 انبار-تهران 4914 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود  
ورق سیاه کاویان ST52 با عرض 150- اهواز
(به روز  رسانی 00/04/26)

محصول

محل بار گیری

  وزن(kg)  

 قیمت(ریال)
ورق سیاه ST52 10 میل 600*150   کارخانه-اهواز    720 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 20 میل 600*150   کارخانه-اهواز    1440 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 25 میل 600*150 کارخانه-اهواز  1800 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 30 میل 600*150 کارخانه-اهواز 2160 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 35 میل 600*150 کارخانه-اهواز 2520 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 40 میل 600*150 کارخانه-اهواز 2880 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 50 میل 600*150 کارخانه-اهواز 3600 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 60 میل 600*150 کارخانه-اهواز 4212 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 70میل 600*150 کارخانه-اهواز 4914 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود
ورق سیاه کاویان ST37 ابعادی - اهواز
(به روز رسانی 00/04/26)

 محصول محل بارگیری   وزن (kg
قیمت(ریال)
ورق سیاه 8 میل 600*120   کارخانه-اهواز    562 اتمام موجودی
ورق سیاه 10میل 600*115   کارخانه-اهواز    539 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*100   کارخانه-اهواز    561 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*105   کارخانه-اهواز    590 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*110   کارخانه-اهواز    618 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*115   کارخانه-اهواز    646 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 85*600   کارخانه-اهواز    597 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 90*600   کارخانه-اهواز    632 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 95*600   کارخانه-اهواز    672 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 100*600   کارخانه-اهواز    702 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 105*600   کارخانه-اهواز    738 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 110*600   کارخانه-اهواز    773 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 115*600   کارخانه-اهواز    808 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 120*600   کارخانه-اهواز    843 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 130*600   کارخانه-اهواز    913 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 135*600   کارخانه-اهواز    948 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 140*600   کارخانه-اهواز    983 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 145*600   کارخانه-اهواز    1018 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 70*600   کارخانه-اهواز    656 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 75*600   کارخانه-اهواز    702 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 80*600   کارخانه-اهواز    749 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 85*600   کارخانه-اهواز    796 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 90*600   کارخانه-اهواز    843 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 95*600   کارخانه-اهواز    890 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 100*600   کارخانه-اهواز    936 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 105*600   کارخانه-اهواز    983 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 110*600   کارخانه-اهواز    1030 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 115*600   کارخانه-اهواز    1077 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 120*600   کارخانه-اهواز    1124 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 130*600   کارخانه-اهواز    1217 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 135*600   کارخانه-اهواز    1264 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 140*600   کارخانه-اهواز    1311 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 145*600   کارخانه-اهواز    1358 اتمام موجودی
ورق سیاه 25میل 135*600   کارخانه-اهواز    1580 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود
ورق سیاه کاویان ST37  ابعادی - تهران
(به روز رسانی 00/04/26)

 محصول محل بارگیری   وزن (kg
قیمت(ریال)
ورق سیاه 3میل 600*158 انبار-تهران 222 اتمام موجودی
ورق سیاه 10میل 600*135 انبار-تهران 632 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*100 انبار-تهران 561 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*105 انبار-تهران 590 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*110 انبار-تهران 618 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*115 انبار-تهران 646 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 100*600 انبار-تهران 702 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 105*600 انبار-تهران 738 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 110*600 انبار-تهران 773 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 115*600 انبار-تهران 808 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 120*600 انبار-تهران 843 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 130*600 انبار-تهران 913 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 135*600 انبار-تهران 948 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 140*600 انبار-تهران 983 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 145*600 انبار-تهران 1018 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 70*600 انبار-تهران 656 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 75*600 انبار-تهران 702 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 80*600 انبار-تهران 749 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 85*600 انبار-تهران 796 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 90*600 انبار-تهران 843 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 95*600 انبار-تهران 890 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 100*600 انبار-تهران 936 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 105*600 انبار-تهران 983 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 110*600 انبار-تهران 1030 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 115*600 انبار-تهران 1077 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 120*600 انبار-تهران 1124 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 130*600 انبار-تهران 1217 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 135*600 انبار-تهران 1264 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 140*600 انبار-تهران 1311 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 145*600 انبار-تهران 1358 اتمام موجودی
ورق سیاه 25میل 135*600 انبار-تهران 1580 اتمام موجودی

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

 ورق سیاه گیلان ST37 - انبار تهران
(به روز  رسانی 00/04/26)

محصول

محل بارگیری

وضعیت قیمت(ریال)
ورق گیلان 2 میل عرض 100 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 2.5 میل عرض100  انبار تهران   رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 3 میل عرض 100  انبار تهران   رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 4 میل عرض 100 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 6 میل عرض 100 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 8 میل عرض 125 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 8 میل عرض 130 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 10 میل عرض115 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 10میل عرض 120 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 10 میل عرض 85 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 10 میل عرض 125 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 10 میل عرض 130 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی
ورق گیلان 12 میل عرض 125 انبار تهران  رول/شیت اتمام موجودی

به دلیل نوسانات قیمت بازار
جهت اطلاع دقیق از قیمت ها و خرید 
تماس حاصل فرمایید.
021-45512 داخلی 201 الی 204

پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود.


ورق سیاه قطعات فولادی ST52 - تهران
(به روز  رسانی00/04/26)

محصول محل بارگیری   وزن (kg) موجودی
ورق سیاه 8 میل 600*120 انبار تهران 480 اتمام موجودی
ورق سیاه 10میل 600*120 انبار تهران 600 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*120 انبار تهران 720 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 600*120 انبار تهران 900 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 600*120 انبار تهران 1152 اتمام موجودی
ورق سیاه 25میل 600*120 انبار تهران 1440 اتمام موجودی


پس از خرید ارزش افزوده بر قیمت محصولات محاسبه می شود

ورق روغنی عرض 100 و 125 - تهران
(به روز  رسانی00/04/26)

محصول

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

ورق روغنی 0.50 میل 200*100 انبار تهران 80 اتمام موجودی
ورق روغنی 0.60 میل 200*100 انبار تهران 96 اتمام موجودی
ورق روغنی 0.70 میل 200*100 انبار تهران 112 اتمام موجودی
ورق روغنی  0.80 میل 100 انبار تهران 128 اتمام موجودی
ورق روغنی 0.90 میل 200*100 انبار تهران 144 اتمام موجودی
ورق روغنی 1 میل 200*100 انبار تهران 160 اتمام موجودی
ورق روغنی 1.15 میل 200*100 انبار تهران 181 اتمام موجودی
ورق روغنی 1.25 میل 200*100 انبار تهران 200 اتمام موجودی
ورق روغنی 1.5 میل200*100 انبار تهران 240 اتمام موجودی

ورق روغنی 0.50 میل 250*125   انبار تهران       125    اتمام موجودی
ورق روغنی 0.60 میل 250*125 انبار تهران 150 اتمام موجودی
ورق روغنی 0.70 میل 250*125 انبار تهران 175 اتمام موجودی
ورق روغنی 0.80 میل 250*125 انبار تهران 200 اتمام موجودی
ورق روغنی 0.90 میل 250*125 انبار تهران 225 اتمام موجودی
ورق روغنی 1 میل 250*125 انبار تهران 250 اتمام موجودی
ورق روغنی 1.5 میل 250*125 انبار تهران 375 اتمام موجودی
رول ورق روغنی 2 میل 125 انبار تهران 6000 اتمام موجودی
 

 
امید البرز بواسطه چندین سال تجربه در صنعت فولاد را که از فروش، تولید و ارتباط با مشتریان عزیز خود بدست آورده است، این تجربه را بر پایه صداقت و شفافیت را همراه نموده و شعار "بی واسطه و مطمئن، یکجا بخرید" را بنیان اصلی خود قرار داده است که از گذشته تا کنون بر این اصول پایبند بوده و می ماند. امید البرز مفتخر است با توکل بر خدا و همچنین به پشتوانه تجربه و نیروی جوان خود تیمی را تشکیل دهد تا در زمینه های گوناگون صنعت فولاد از جمله فروش انواع ورق فولادی نظیر ورق سیاه، روغنی، گالوانیزه، اسیدشویی، آجدار و ... به خوشنامی و صداقت زبان زد می باشد. رقابت سالم و جوانمردانه همراه با ارائه محصول با کیفیت درکنار بهترین قیمت از مهمترین ویژگی های امید البرز همواره بوده است و هیچوقت از این اصول تخطی نمی نماید. از جمله خدمات مشاوره و فروش در زمینه ورق های فولادی می توان به ورق سیاه، روغنی، آجدار و همچنین شرکت های ورق مبارکه، گیلان، اهوازی، کاویان و اشاره نمود.


آگاهی از جزییات و ویژگی های محصول
امید البرز از جمله خدماتی که در بخش ورق ارائه می دهد فروش ورق بصورت برش کار ی شده و رول می باشد، همچنین می توان به فروش ورق روغنی، ورق سیاه کاویان، اکسین و فولاد مبارکه نیز اشاره کرد که عاملیت فروش این ورق ها را نیز در اختیار دارد.

مشاوره با کارشناسان فروش ورق
پس از انتخاب سایز و سایر مشخصات محصول و وزن مورد نیاز لازم است با کارشناسان متخصص و معتبر مشاوره کنید. مشاوره مناسب می تواند به شما در انتخاب برند مناسب، کیفیت مناسب، قیمت مناسب و بهترین زمان خرید کمک نماید و در نهایت شما را به سمت خرید هدفمند و راحت تر سوق دهد.

آگاهی از ظرفیت بار مورد نیاز
با توجه به کاربردی که برای محصول انتخابی مدنظر شما می باشد قبل از خرید محصول می بایست وزن آن را تخمین زده ، سپس اقدام به خرید نمایید. لازم به ذکر است که چنانچه میزان بار مورد نیاز شما ظرفیت محدودی داشته باشد نمی توانید آن را مستقیما از کارخانه خریداری نمایید چرا که حداقل فروش مستقیم کارخانه یک ظرفیت معادل 23 الی ۲۵ تن می باشد و معمولا نیز بطور مستقیم اقدام به فروش محصول به مشتریان وزن پایین نمی نمایند. شرکت امید البرز بعنوان تولید کننده و همچنین عامل فروش ورق و با بهره مندی از نیروهای متخصص و با تجربه آماده خدمات رسانی به مشتریان گرامی برای خرید ورق می باشد.

استعلام قیمت پیش از خرید
یکی از اهداف و ارزش های امید البرز ارائه محصولات خود با بالاترین کیفیت، قیمتی کاملا رقابتی، و بدون هرگونه مغایرت در وزن و نوع بار ارسالی با فاکتور فروش می باشد و همواره با استفاده از نیروهای متعهد، باسکول دقیق و پیشرفته و پایبندی به اخلاق حرفه ای کسب و کار محصولات خود را بی واسطه و مطمئن به مشتریان عرضه نموده است. برای کسب اطلاعات روزانه در مورد قیمت انواع لوله و پروفیل و اخذ مشاوره مورد نیاز خود می توانید با دپارتمان فروش مربوطه تماس بگیرید.

بررسی تنوع ورق ارائه شده توسط امید البرز
برای تصمیم گیری بهتر در خصوص نوع محصول، کارخانه، سایز و قیمت، می توانید به کانال تلگرامی امید البرز مراجعه نمایید.

دریافت پیش فاکتور خرید
تیم فروش ورق امید البرز آمادگی آنرا دارد که پیش از پرداخت مبلغ مورد نظر از طرف مشتری و انجام قطعی معامله بصورت تلفنی مشاوره های لازم را ارائه نماید. همچنین می توانید از کارشناس فروش مربوطه، پیش فاکتور دریافت نمایید و از ریز جزئیات محصول، مبالغ و برند محصول مطلع گردید. این امر سبب افزایش شفافیت خرید برای شما می گردد.

ارسال تاییدیه سفارش به کارشناس فروش پیش از خرید
پیش از پرداخت مبلغ سفارش خود، لازم است تاییدیه پیش فاکتور سفارش خود را برای کارشناسان فروش مربوطه ارسال نمایید.

اعلام آدرس دقیق به کارشناس مربوطه
لازم است پیش از انجام معامله آدرس دقیق خود را جهت تحویل بار به کارشناس فروش اعلام نمایید تا کارشناس فروش مناسب ترین کارخانه را به شما معرفی نماید تا علاوه بر بهره مندی از محصول با کیفیت و مطابق با نیاز خود در زمان دسترسی به محصول، در هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی نمایید و هزینه تمام شده شما کاهش یابد.

اجتناب از واریز مبلغ کامل پیش از تحویل کالا
باید توجه داشته باشید که پیش از تحویل و رویت بار خریداری شده مبلغ را به طور کامل واریز ننمایید.

اطمینان از وزن بار پیش از پرداخت کامل مبلغ
نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که پس از دریافت بار، مجددا آن را وزن نمایید و از استاندارد بودن وزن لوله و یا پروفیل دریافتی اطمینان حاصل کنید.

بررسی میلگرد خریداری شده پیش از ارسال تاییدیه
پس از دریافت محصول، بار را به طور کامل بررسی نمایید. نکاتی که لازم است در خصوص محصول به آن توجه نمایید شامل رنگ محصول می باشد. باید دقت نمایید که ورق دچار زنگ زدگی نشده باشد.