امروز
1399 مرداد 23
58 7

لیست قیمت ورق

لیست ورق های قابل عرضه در امید البرز

به دلیل نوسانات قیمت بازار، جهت اطلاع دقیق از قیمت ها با شماره تلفن های 88100302-88100201-021 داخلی فروش اهواز 122، 123، 125 و داخلی فروش تهران 211، 212، 213 و 214 همچنین جهت ارتباط مستقیم با دیگر دپارتمانها با شماره 45512-021 تماس حاصل فرمایید

 ورق گیلان (به روز  رسانی 99/05/20)

محصول

محل بارگیری

قیمت(ریال)
ورق گیلان 2 میل عرض 100 تهران اتمام موجودی
ورق گیلان 2.5 میل عرض100 کارخانه-انبار تهران اتمام موجودی
ورق گیلان 3 میل عرض 100 کارخانه-انبار تهران اتمام موجودی
ورق گیلان 4 میل عرض 100 تهران تماس بگیرید
ورق گیلان 6 میل عرض 100 تهران اتمام موجودی
ورق گیلان 8 میل عرض 130 تهران تماس بگیرید
ورق گیلان 10 میل عرض100 کارخانه-انبار تهران اتمام موجودی
ورق گیلان 12 میل عرض 100 کارخانه-انبار تهران اتمام موجودی
ورق گیلان 10 میل عرض 85  تهران اتمام موجودی
ورق گیلان 10 میل عرض 125  تهران اتمام موجودی
ورق گیلان 10 میل عرض 130 تهران اتمام موجودی
ورق گیلان 15 میل عرض 125 کارخانه-انبار تهران اتمام موجودی


فروش ویژه
کنار اسلب فولادی (به روز رسانی 99/05/16)

ردیف محصول محل بارگیری قیمت
 1 کناره اسلب فولادی انبار شادآباد  تماس بگیرید


ورق سیاه کاویان ST37  ابعادی (به روز رسانی 99/05/04)

 محصول محل بارگیری   وزن (kg
قیمت(ریال)
ورق سیاه 8 میل 600*120   کارخانه-اهواز    460 اتمام موجودی
ورق سیاه 10میل 600*115   کارخانه-اهواز    552 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*100   کارخانه-اهواز    576 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*105   کارخانه-اهواز    605 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*110   کارخانه-اهواز    634 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*115   کارخانه-اهواز    662 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 85*600   کارخانه-اهواز    612 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 90*600   کارخانه-اهواز    648 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 95*600   کارخانه-اهواز    684 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 100*600   کارخانه-اهواز    720 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 105*600   کارخانه-اهواز    756 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 110*600   کارخانه-اهواز    792 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 115*600   کارخانه-اهواز    828 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 120*600   کارخانه-اهواز    864 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 130*600   کارخانه-اهواز    936 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 135*600   کارخانه-اهواز    972 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 140*600   کارخانه-اهواز    1008 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 145*600   کارخانه-اهواز    1044 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 70*600   کارخانه-اهواز    672 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 75*600   کارخانه-اهواز    720 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 80*600   کارخانه-اهواز    768 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 85*600   کارخانه-اهواز    816 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 90*600   کارخانه-اهواز    864 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 95*600   کارخانه-اهواز    912 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 100*600   کارخانه-اهواز    960 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 105*600   کارخانه-اهواز    1008 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 110*600   کارخانه-اهواز    1056 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 115*600   کارخانه-اهواز    1104 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 120*600   کارخانه-اهواز    1154 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 130*600   کارخانه-اهواز    1248 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 135*600   کارخانه-اهواز    1296 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 140*600   کارخانه-اهواز    1344 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 145*600   کارخانه-اهواز    1392 اتمام موجودی
ورق سیاه 25میل 135*600   کارخانه-اهواز    1620 اتمام موجودی


ورق سیاه کاویان ST37  ابعادی (به روز رسانی 99/04/21)

 محصول محل بارگیری   وزن (kg
قیمت(ریال)
ورق سیاه 3میل 600*158 انبار-تهران 227.52 تماس بگیرید
ورق سیاه 10میل 600*135 انبار-تهران 648 تماس بگیرید
ورق سیاه 12میل 600*100 انبار-تهران 576 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*105 انبار-تهران 604.8 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*110 انبار-تهران 633.6 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*115 انبار-تهران 662.4 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 100*600 انبار-تهران 720 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 105*600 انبار-تهران 756 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 110*600 انبار-تهران 792 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 115*600 انبار-تهران 828 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 120*600 انبار-تهران 864 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 130*600 انبار-تهران 936 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 135*600 انبار-تهران 972 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 140*600 انبار-تهران 1008 تماس بگیرید
ورق سیاه 15میل 145*600 انبار-تهران 1044 تماس بگیرید
ورق سیاه 20میل 70*600 انبار-تهران 672 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 75*600 انبار-تهران 720 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 80*600 انبار-تهران 768 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 85*600 انبار-تهران 816 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 90*600 انبار-تهران 864 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 95*600 انبار-تهران 912 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 100*600 انبار-تهران 960 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 105*600 انبار-تهران 1008 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 110*600 انبار-تهران 1056 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 115*600 انبار-تهران 1104 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 120*600 انبار-تهران 1154 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 130*600 انبار-تهران 1280 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 135*600 انبار-تهران 1296 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 140*600 انبار-تهران 1344 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 145*600 انبار-تهران 1392 اتمام موجودی
ورق سیاه 25میل 135*600 انبار-تهران 1620 اتمام موجودی


ورق سیاه ST37 کاویان با عرض 150 (به روز رسانی 99/05/21)

 محصول محل بارگیری   وزن (kg
قیمت(ریال)
ورق سیاه 8 میل 600*150   کارخانه-اهواز    576 اتمام موجودی
ورق سیاه 10میل 600*150   کارخانه-اهواز    720 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*150   کارخانه-اهواز    864 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 600*150   کارخانه-اهواز    1080 تماس بگیرید
ورق سیاه 20میل 600*150   کارخانه-اهواز    1440 تماس بگیرید
ورق سیاه 25میل 600*150   کارخانه-اهواز    1800 تماس بگیرید
ورق سیاه 30میل 150*600   کارخانه-اهواز    2160 تماس بگیرید
ورق سیاه 35میل 150*600   کارخانه-اهواز    2520 تماس بگیرید
ورق سیاه 40میل 150*600   کارخانه-اهواز    2880 تماس بگیرید
ورق سیاه 45میل 150*600   کارخانه-اهواز    3240 اتمام موجودی
ورق سیاه 50میل 150*600   کارخانه-اهواز    3600 اتمام موجودی
ورق سیاه 60میل 150*600   کارخانه-اهواز    4320 اتمام موجودی
ورق سیاه 65میل 150*600   کارخانه-اهواز    4680 اتمام موجودی
ورق سیاه 70میل 600*150   کارخانه-اهواز    5040 اتمام موجودی
 

ورق سیاه ST37 کاویان با عرض 125 (به روز  رسانی99/05/21)

محصول محل بارگیری   وزن (kg) موجودی
ورق سیاه 8 میل 600*125   کارخانه-اهواز    480 تماس بگیرید
ورق سیاه 10میل 600*125 کارخانه-اهواز 600 تماس بگیرید
ورق سیاه 12میل 600*125 کارخانه-اهواز 720 تماس بگیرید
ورق سیاه 15میل 600*125 کارخانه-اهواز 900 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 600*125 کارخانه-اهواز 1200 تماس بگیرید
ورق سیاه 25میل 600*125 کارخانه-اهواز 1500 تماس بگیرید
ورق سیاه 30میل 125*600 کارخانه-اهواز 1800 تماس بگیرید
ورق سیاه 35میل 125*600 کارخانه-اهواز 2100 تماس بگیرید
ورق سیاه 40میل 600*125 کارخانه-اهواز 2400 تماس بگیرید
ورق سیاه 50میل 600*125 کارخانه-اهواز 3000 اتمام موجودی


ورق سیاه ST37 کاویان با عرض 150 (به روز رسانی 99/05/08)

 محصول محل بارگیری      وزن (kg)   قیمت(ریال)
ورق سیاه 8 میل 600*150 انبار-تهران 576 اتمام موجودی
ورق سیاه 10میل 600*150 انبار-تهران 720 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*150 انبار-تهران 864 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 600*150 انبار-تهران 1080 137,000
ورق سیاه 20میل 600*150 انبار-تهران 1440 137,000
ورق سیاه 25میل 600*150 انبار-تهران 1800 137,000
ورق سیاه 30میل 600*150 انبار-تهران 2160 137,000
ورق سیاه 35میل 600*150 انبار-تهران 2520 137,000
ورق سیاه 40میل 600*150 انبار-تهران 2880 اتمام موجودی
ورق سیاه 45میل 150*600 انبار-تهران 3240 اتمام موجودی
ورق سیاه 50میل 600*150 انبار-تهران 3600 137,000
ورق سیاه 60میل 150*600 انبار-تهران 4320 اتمام موجودی
ورق سیاه 65میل 150*600 انبار-تهران 4680 137,000
ورق سیاه 70میل 600*150 انبار-تهران 5040 137,000


ورق سیاه ST37 کاویان با عرض 125 (به روز  رسانی99/05/08)

 محصول  محل بارگیری    وزن (kg)   قیمت(ریال)
ورق سیاه 8 میل 600*125 انبار-تهران 480 اتمام موجودی
ورق سیاه 10میل 600*125 انبار-تهران 600 اتمام موجودی
ورق سیاه 12میل 600*125 انبار-تهران 720 اتمام موجودی
ورق سیاه 15میل 600*125 انبار-تهران 900 اتمام موجودی
ورق سیاه 20میل 600*125 انبار-تهران 1200 اتمام موجودی
ورق سیاه 25میل 600*125 انبار-تهران 1500 اتمام موجودی
ورق سیاه 30میل 125*600 انبار-تهران 1800 اتمام موجودی
ورق سیاه 35میل 125*600 انبار-تهران 2100 132,000
ورق سیاه 40میل 600*125 انبار-تهران 2400 132,000

 
ورق سیاه کاویان ST52 (به روز  رسانی99/05/21)

محصول

محل بار گیری

  وزن(kg)  

 قیمت(ریال)
ورق سیاه ST52 5 میل 600*150 انبار-تهران 360 تماس بگیرید
ورق سیاه ST52 6 میل 600*150 انبار-تهران 432 تماس بگیرید
ورق سیاه ST52 8 میل 600*150 انبار-تهران 576 تماس بگیرید
ورق سیاه ST52 10 میل 600*150 انبار-تهران 720 تماس بگیرید
ورق سیاه ST52 20 میل 600*150 انبار-تهران 1440 148,000
 ورق سیاه ST52 25 میل 600*150 انبار-تهران 1800 148,000
ورق سیاه ST52 30 میل 600*150 انبار-تهران 2160 148,000
ورق سیاه ST52 35 میل 600*150 انبار-تهران 2520 148,000
ورق سیاه ST52 40 میل 600*150 انبار-تهران 2880 148,000
ورق سیاه ST52 50 میل 600*150 انبار-تهران 3600 148,000
ورق سیاه ST52 60 میل 600*150 انبار-تهران 4320 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 70میل 600*150 انبار-تهران 5040 اتمام موجودی

 
ورق سیاه کاویان ST52 (به روز  رسانی99/05/21)

محصول

محل بار گیری

  وزن(kg)  

 قیمت(ریال)
ورق سیاه ST52 20 میل 600*150   کارخانه-اهواز    1440 145,000
ورق سیاه ST52 25 میل 600*150 کارخانه-اهواز  1800 145,000
ورق سیاه ST52 30 میل 600*150 کارخانه-اهواز 2160 145,000
ورق سیاه ST52 35 میل 600*150 کارخانه-اهواز 2520 145,000
ورق سیاه ST52 40 میل 600*150 کارخانه-اهواز 2880 145,000
ورق سیاه ST52 50 میل 600*150 کارخانه-اهواز 3600 145,000
ورق سیاه ST52 60 میل 600*150 کارخانه-اهواز 4320 اتمام موجودی
ورق سیاه ST52 70میل 600*150 کارخانه-اهواز 5040 اتمام موجودی


ورق سیاه فولاد مبارکه (به روز  رسانی99/05/16)

*جهت خرید  این 3 محصول با شماره داخلی 101و 103 تماس بگیرید*
محصول محل بارگیری   وزن (kg)   قیمت(ریال)
ورق سیاه 2 میل 250*125 کارخانه اشتهارد 50 ---
ورق سیاه 2 میل 200*125 کارخانه اشتهارد 40 ---
ورق سیاه2میل 200*100 کارخانه اشتهارد 32 ---


ورق سیاه رول  (به روز  رسانی99/05/11)

محصول محل بارگیری   وضعیت  قیمت(ریال)
ورق سیاه 2 میل 100    انبار-تهران     رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 2 میل 125 انبار-تهران   رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 2.5 میل 125 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 3 میل100 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 3میل 125 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 4میل 100 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 4میل 125 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 5میل 125 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 3میل 150 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 3میل 155 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 3میل 158 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 4میل 150 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 5میل 100 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 5میل 150 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 6میل 150 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 8میل 150 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 10میل 140 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 15میل 140 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 10میل 150 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 12میل 150 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید
ورق سیاه 15میل 150 انبار-تهران  رول/شیت تماس بگیرید


ورق سیاه فولاد مبارکه (به روز  رسانی99/04/30)

محصول محل بارگیری   وزن (kg)   قیمت(ریال)
ورق سیاه 2 میل 250*125    انبار-تهران    50 ---
ورق سیاه 2 میل 200*100 انبار-تهران  32 ---
ورق سیاه2.5میل 250*120 انبار-تهران 60 ---
ورق سیاه 2.5 میل200*100 انبار-تهران 40 ----
ورق سیاه 3میل 250*125 انبار-تهران 75 ----
ورق سیاه 4میل 250*125 انبار-تهران 100 ----
ورق سیاه 5میل 250*125 انبار-تهران 125 ----
ورق سیاه 6میل 250*125 انبار-تهران 150 ---
ورق سیاه 4میل 200*100 انبار-تهران 64 ----
ورق سیاه 3میل 600*150 انبار-تهران 216 ---
ورق سیاه 4میل 600*150 انبار-تهران 288 ---
ورق سیاه 5میل 600*150 انبار-تهران 360 ---
ورق سیاه 6میل 600*150 انبار-تهران 432 ---
ورق سیاه 8میل 600*150 انبار-تهران 576 ---
ورق سیاه 10میل 600*150 انبار-تهران 720 ---
ورق سیاه 12میل 600*150 انبار-تهران 864 ---
ورق سیاه 15میل 600*150 انبار-تهران 1080 ---ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 (به روز  رسانی99/01/30)

محصول  محل بار گیری  وزن (kg) قیمت(ریال)
ورق سیاه ST52 3 میل 600*150 کارخانه-اصفهان 216 ----
ورق سیاه ST52 4 میل 600*150 کارخانه-اصفهان 288 ----
ورق سیاه ST52 5 میل 600*150 کارخانه-اصفهان 630 ----
ورق سیاه ST52 6 میل 600*150 کارخانه-اصفهان 432 ----
ورق سیاه ST52 7 میل 600*150 کارخانه-اصفهان 504 ----
ورق سیاه ST52 8 میل 600*150 کارخانه-اصفهان 576 ----
ورق سیاه ST52 9 میل 600*150 کارخانه-اصفهان 648 ----
ورق سیاه ST52 10 میل 600*150 کارخانه-اصفهان 720 ----
ورق سیاه ST52 12 میل 600*150 کارخانه-اصفهان 864 ----
ورق سیاه ST52 15 میل 600*150 کارخانه-اصفهان 1080 ----


ورق سیاه اکسین (به روز  رسانی99/02/21)

محصول    محل بارگیری    وزن (kg) قیمت(ریال)
ورق سیاه 8 میل 600*200 کارخانه-اهواز 768 اتمام موجودی
ورق سیاه 10 میل 600*200   کارخانه-اهواز    960 اتمام موجودی
ورق سیاه 12 میل 600*200 کارخانه-اهواز 1152 اتمام موجودی
ورق سیاه 15 میل 600*200 کارخانه-اهواز 1140 اتمام موجودی
ورق سیاه 20 میل 600*200 کارخانه-اهواز 1920 اتمام موجودی
ورق سیاه 25 میل 600*200 کارخانه-اهواز 2400 اتمام موجودی
ورق سیاه 30 میل 600*200 کارخانه-اهواز 2880 اتمام موجودی
ورق سیاه 35 میل 600*200 کارخانه-اهواز 3360 اتمام موجودی
ورق سیاه 40 میل 600*200 کارخانه-اهواز 3840 اتمام موجودی
ورق سیاه 50 میل 600*200 کارخانه-اهواز 4800 اتمام موجودی
ورق سیاه 60 میل 600*200 کارخانه-اهواز 5760 اتمام موجودی
ورق سیاه 70 میل 600*200 کارخانه-اهواز 6720 اتمام موجودی
ورق سیاه 8 میل 600*200 انبار-تهران 768 اتمام موجودی
ورق سیاه 10 میل 600*200 انبار-تهران 960 اتمام موجودی
ورق سیاه 12 میل 600*200 انبار-تهران 1152 اتمام موجودی
ورق سیاه 15 میل 600*200 انبار-تهران 1440 اتمام موجودی
ورق سیاه 20 میل 600*200 انبار-تهران 1920 اتمام موجودی
ورق سیاه 25 میل 600*200 انبار-تهران 2400 اتمام موجودی
ورق سیاه 30 میل 600*200 انبار-تهران 2880 اتمام موجودی
ورق سیاه 35 میل 600*200 انبار-تهران 3360 اتمام موجودی
ورق سیاه 40 میل 600*200 انبار-تهران 3840 اتمام موجودی
ورق سیاه 50 میل 600*200 انبار-تهران 4800 اتمام موجودی
ورق سیاه 60 میل 600*200 انبار-تهران 5760 اتمام موجودی
ورق سیاه 70 میل 600*200 انبار-تهران 6720 اتمام موجودی

ورق روغنی عرض 100 (به روز  رسانی99/04/08)

محصول

محل بارگیری

وزن (kg)

قیمت(ریال)

ورق روغنی 0.50 میل 200*100 انبار-تهران 8 اتمام موجودی
ورق روغنی 0.60 میل 200*100 انبار-تهران 9.6 اتمام موجودی
ورق روغنی 0.70 میل 200*100 انبار-تهران 11.2 اتمام موجودی
ورق روغنی  0.80 میل 100 انبار-تهران 12.8 تماس بگیرید
ورق روغنی 0.90 میل 200*100 انبار-تهران 14.4 اتمام موجودی
ورق روغنی 1 میل 200*100 انبار-تهران 16 اتمام موجودی
ورق روغنی 1.15 میل 200*100 انبار-تهران 18.4 اتمام موجودی
ورق روغنی 1.25 میل 200*100 انبار-تهران 20 اتمام موجودی
ورق روغنی 1.5 میل200*100 انبار-تهران 24 اتمام موجودی

ورق روغنی عرض 125 (به روز  رسانی99/04/08)

محصول محل بارگیری وزن (kg) قیمت(ریال)
ورق روغنی 0.50 میل 250*125 انبار-تهران 12.5 اتمام موجودی
ورق روغنی 0.60 میل 250*125 انبار-تهران 15 تماس بگیرید
ورق روغنی 0.70 میل 250*125 انبار-تهران 17.5 اتمام موجودی
ورق روغنی 0.80 میل 250*125 انبار-تهران 20 اتمام موجودی
ورق روغنی 0.90 میل 250*125 انبار-تهران 22.5 اتمام موجودی
ورق روغنی 1 میل 250*125 انبار-تهران 25 اتمام موجودی
ورق روغنی 1.5 میل 250*125 انبار-تهران 37.5 اتمام موجودی
 

 
امید البرز بواسطه چندین سال تجربه در صنعت فولاد را که از فروش، تولید و ارتباط با مشتریان عزیز خود بدست آورده است، این تجربه را بر پایه صداقت و شفافیت را همراه نموده و شعار "بی واسطه و مطمئن، یکجا بخرید" را بنیان اصلی خود قرار داده است که از گذشته تا کنون بر این اصول پایبند بوده و می ماند. امید البرز مفتخر است با توکل بر خدا و همچنین به پشتوانه تجربه و نیروی جوان خود تیمی را تشکیل دهد تا در زمینه های گوناگون صنعت فولاد از جمله فروش انواع ورق فولادی نظیر ورق سیاه، روغنی، گالوانیزه، اسیدشویی، آجدار و ... به خوشنامی و صداقت زبان زد می باشد. رقابت سالم و جوانمردانه همراه با ارائه محصول با کیفیت درکنار بهترین قیمت از مهمترین ویژگی های امید البرز همواره بوده است و هیچوقت از این اصول تخطی نمی نماید. از جمله خدمات مشاوره و فروش در زمینه ورق های فولادی می توان به ورق سیاه، روغنی، آجدار و همچنین شرکت های ورق مبارکه، گیلان، اهوازی، کاویان و اشاره نمود.


آگاهی از جزییات و ویژگی های محصول
امید البرز از جمله خدماتی که در بخش ورق ارائه می دهد فروش ورق بصورت برش کار ی شده و رول می باشد، همچنین می توان به فروش ورق روغنی، ورق سیاه کاویان، اکسین و فولاد مبارکه نیز اشاره کرد که عاملیت فروش این ورق ها را نیز در اختیار دارد.

مشاوره با کارشناسان فروش ورق
پس از انتخاب سایز و سایر مشخصات محصول و وزن مورد نیاز لازم است با کارشناسان متخصص و معتبر مشاوره کنید. مشاوره مناسب می تواند به شما در انتخاب برند مناسب، کیفیت مناسب، قیمت مناسب و بهترین زمان خرید کمک نماید و در نهایت شما را به سمت خرید هدفمند و راحت تر سوق دهد.

آگاهی از ظرفیت بار مورد نیاز
با توجه به کاربردی که برای محصول انتخابی مدنظر شما می باشد قبل از خرید محصول می بایست وزن آن را تخمین زده ، سپس اقدام به خرید نمایید. لازم به ذکر است که چنانچه میزان بار مورد نیاز شما ظرفیت محدودی داشته باشد نمی توانید آن را مستقیما از کارخانه خریداری نمایید چرا که حداقل فروش مستقیم کارخانه یک ظرفیت معادل 23 الی ۲۵ تن می باشد و معمولا نیز بطور مستقیم اقدام به فروش محصول به مشتریان وزن پایین نمی نمایند. شرکت امید البرز بعنوان تولید کننده و همچنین عامل فروش ورق و با بهره مندی از نیروهای متخصص و با تجربه آماده خدمات رسانی به مشتریان گرامی برای خرید ورق می باشد.

استعلام قیمت پیش از خرید
یکی از اهداف و ارزش های امید البرز ارائه محصولات خود با بالاترین کیفیت، قیمتی کاملا رقابتی، و بدون هرگونه مغایرت در وزن و نوع بار ارسالی با فاکتور فروش می باشد و همواره با استفاده از نیروهای متعهد، باسکول دقیق و پیشرفته و پایبندی به اخلاق حرفه ای کسب و کار محصولات خود را بی واسطه و مطمئن به مشتریان عرضه نموده است. برای کسب اطلاعات روزانه در مورد قیمت انواع لوله و پروفیل و اخذ مشاوره مورد نیاز خود می توانید با دپارتمان فروش مربوطه تماس بگیرید.

بررسی تنوع ورق ارائه شده توسط امید البرز
برای تصمیم گیری بهتر در خصوص نوع محصول، کارخانه، سایز و قیمت، می توانید به کانال تلگرامی امید البرز مراجعه نمایید.

دریافت پیش فاکتور خرید
تیم فروش ورق امید البرز آمادگی آنرا دارد که پیش از پرداخت مبلغ مورد نظر از طرف مشتری و انجام قطعی معامله بصورت تلفنی مشاوره های لازم را ارائه نماید. همچنین می توانید از کارشناس فروش مربوطه، پیش فاکتور دریافت نمایید و از ریز جزئیات محصول، مبالغ و برند محصول مطلع گردید. این امر سبب افزایش شفافیت خرید برای شما می گردد.

ارسال تاییدیه سفارش به کارشناس فروش پیش از خرید
پیش از پرداخت مبلغ سفارش خود، لازم است تاییدیه پیش فاکتور سفارش خود را برای کارشناسان فروش مربوطه ارسال نمایید.

اعلام آدرس دقیق به کارشناس مربوطه
لازم است پیش از انجام معامله آدرس دقیق خود را جهت تحویل بار به کارشناس فروش اعلام نمایید تا کارشناس فروش مناسب ترین کارخانه را به شما معرفی نماید تا علاوه بر بهره مندی از محصول با کیفیت و مطابق با نیاز خود در زمان دسترسی به محصول، در هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی نمایید و هزینه تمام شده شما کاهش یابد.

اجتناب از واریز مبلغ کامل پیش از تحویل کالا
باید توجه داشته باشید که پیش از تحویل و رویت بار خریداری شده مبلغ را به طور کامل واریز ننمایید.

اطمینان از وزن بار پیش از پرداخت کامل مبلغ
نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که پس از دریافت بار، مجددا آن را وزن نمایید و از استاندارد بودن وزن لوله و یا پروفیل دریافتی اطمینان حاصل کنید.

بررسی میلگرد خریداری شده پیش از ارسال تاییدیه
پس از دریافت محصول، بار را به طور کامل بررسی نمایید. نکاتی که لازم است در خصوص محصول به آن توجه نمایید شامل رنگ محصول می باشد. باید دقت نمایید که ورق دچار زنگ زدگی نشده باشد.