امروز
1400 آبان 1
42 7

ارزش های امید البرز

شرکت امید البرز برای حفظ رضایت کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان، همکاران و سایر ذینفعان خود که ارزشمندترین سرمایه اش است، رعایت اصول زیر را به عنوان منشور سازمانی خود، ضروری می داند:
 
 1. ما معتقدیم اولین نکته ای که مشتریان ما در ارتباط با ما باید متوجه آن شوند، این است که با یک مجموعه بعنوان یک تیم روبرو هستند که همه اعضای آن در تلاشند تا این مجموعه رشد و تعالی پیدا کرده و به اهداف خود برسد.
 2.  ما برآنیم تا با بهبود مستمر در کیفیت، تنوع محصولات و خدمات، رضایت مشتریان را بدست آوریم.
 3. ما بر این باوریم که قدرت تیم به توانایی های هر فرد و قدرت هرفرد به توانایی تیمش بستگی دارد و همه اجزای اجرایی به یکدیگر متصل و وابسته هستند.
 4. ما بر این باوریم که موفقیت حاصل نمی شود مگر با بهره گیری از دو عنصر دانش و تجربه و برآنیم تا با آموزش مستمر همکاران، بهره مندی از تجربه سازمانی و نیروی انسانی با تجربه، موجبات ارتقاء سطح کیفی همه جانبه را فراهم آوریم.
 5. ما معتقدیم که فروش محصولات و ارائه خدمات پایان کارمان با مشتریانمان نیست بلکه تنها شروع ارتباط ما با آنها خواهد بود.
 6.  ما بر این باوریم که مشتریان حق دارند از مشاوره فنی بی طرفانه ما برخوردار باشند حتی اگر این مشاوره به خرید محصولات و یا دریافت خدمات از ما منجر نشود.
 7. ما در تلاش خواهیم بود که از منافع مالی، اعتباری، حیثیت و خوش نامی مشتریان خود همانند منافع، حیثیت و خوش نامی خود پاسداری کنیم.
 8. ما به مشتریان خود اطمینان می دهیم که در صورت بروز مشکل، هرگز به دنبال مقصر نخواهیم بود و تمام نیروی خود را در حل مشکل و یافتن راهی برای تکرار نشدن آن متمرکز خواهیم نمود.
 9. در صورتیکه هر یک از فعالیت های این شرکت باعث بروز ناخرسندی شود ما حق اعلام و پیگیری شکایت را برای همه به رسمیت شناخته و برای کمک به شاکیان سامانه اینترنتی، تماس حضوری/تلفنی و یا پست الکترونیکی را به عنوان کانال های دریافت شکایت معرفی می نماییم.
 10. ما در تلاش خواهیم بود تا با بهبود فرآیندها و کاهش هزینه ها، قیمت های مناسبتری را به مشتریان پیشنهاد نماییم.
 11. ایجاد تحول، نوآوری، بازآفرینی و بهبود، آرمان ما در کسب و کار است.
 12. اعتقاد به مدل برد - برد در کسب و کار مبنای فعالیت های ما می باشد.
 13. احترام به خود، احترام به رقبا و کلیه همکاران هم صنف، جزئی از باورهای اصلی این شرکت می باشد.
 14. صداقت و اعتبار سرمایه های ارزشمندی هستند که سالها زمان می برد تا بدست بیایند و در دقیقه ای می توان آن را خرج کرد. باور ما جز این نیست که سرمایه ای ارزشمند تر ازاین ها یافت نمی شود، پس هیچگاه این سرمایه را خرج نخواهیم کرد.
 15. شرکت امید البرز به محیط زیست علاقمند بوده و حمایت از پروژه های حفظ و احیاء محیط زیست را به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود لازم می داند.
 16. شرکت امید البرز کاهش استفاده از اسناد و کاتالوگ های کاغذی را در داخل سازمان و ارائه ابزارهایی که در کاهش استفاده از کاغذ در سازمان های مشتریان موثر باشد را به عنوان گامی عملی در حفاظت از محیط زیست در دستور کار دارد.
مدیرعامل شرکت امید البرز ضمن حصول اطمینان از در دسترس بودن مفاد این منشور برای کلیه گروه های ذینفع این شرکت، متعهد است که کلیه منابع ضروری برای اجرای این مفاد را مهیا و در دسترس قرار داده و اختیارات کافی برای اجرای آن را به کلیه کارکنان تفویض نماید و از کلیه همکاران عزیز خود نیز انتظار دارد صمیمانه و با تلاش روز افزون اجرای کلیه مفاد این منشور را از اهداف اولیه خود قرار دهند.