امروز
1399 مرداد 25
5 18
}
5 04 99
0 0

جلسه کمیته تخصصی ساماندهی فولاد 11 خرداد 99

خلاصه :

جلسه کمیته تخصصی فولاد با حضور، معاونان محترم دستگاه های اجرایی و سازمان های ، دادستانی قضایی کل کشور، معادن و صنایع معدنی، طرح و برنامه، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدور)، معاونت امور صنایع، رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف و تولید کنندگان، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور، مدیر کل شرکت بورس کالای ایران، مدیر عامل محترم شرکت فولاد مبارکه اصفهان، دبیر محترم انجمن تولید کنندگان فولاد ایراان، دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی و نماینده محترم انجمن نوردکاران فولادی ایران در تاریخ 99/3/27 تشکیل گردید. متن صورت جلسه به شرح ذیل می باشد:


جلسه کمیته تخصصی فولاد با حضور، معاونان محترم دستگاه های اجرایی و سازمان های ، دادستانی قضایی کل کشور، معادن و صنایع معدنی، طرح و برنامه، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدور)، معاونت امور صنایع، رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف و تولید کنندگان، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور، مدیر کل شرکت بورس کالای ایران، مدیر عامل محترم شرکت فولاد مبارکه اصفهان، دبیر محترم انجمن تولید کنندگان فولاد ایراان، دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی و نماینده محترم انجمن نوردکاران فولادی ایران در تاریخ 99/3/11تشکیل گردید. متن صورت جلسه به شرح ذیل می باشد:

 
احتراما، پیرو دعوتنامه شماره 62007/60 مورخ 07/03/99 جلسه ای راس ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 11/03/99 با حضور اعضای کمیته تخصصی فولاد و نمایندگان محترم سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور تشکیل و مواردی به شرح ذیل تصویب گردید:
درابتدا مباحث ومشکلات مربوط به بازار فولاد کشور بررسی، و پیشنهادات معاونین ومشاورین وزیر به ریاست مقام عالی وزارت درجلسه مورخ 3/6/99برای حل معضلات قرائت وضمن تاییداعضای کمیته تخصصی فولاد، مقررگردید تصمیمات مذکور مبنای بازنگری دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی قرار بگیرد.
 1. در بحث فولاد کمترین مانع را بایستی در بخش صادرات فولاد ایجاد نماییم و بدیهی است صادرات فولاد در سال 99 نباید از صادرات فولاد در سال 98 کمتر باشد. به عبارت دیگر اصل حمایت از تولید و صادرات به هیچ عنوان نباید خدشه دار شود.
 2. سازمان حمایت، نظارت وکنترل لازم را بر انبار واحدهای تولیدی و بازرگانی مربوطه فولاد (شمش و محصول) را اعمال و نموده و میزان موجودی انبارهای مذکور را و به صورت هفتگی و مستمر به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار اعلام نماید.
 3. برتوسعه صادرت به سمت انتهای زنجیره فولاد تاکید و ملاک عمل قرار گیرد. لازم به ذکر است توسعه صادرات محصولات انتهایی زنجیره فولاد مشروط بر این است که قیمت صادراتی میلگرد پایین تر از شمش، ورق گرم پایین تر از اسلب و لوله و پروفیل پایین تر از ورق گرم  نباشد.
اولا:صادرکنندگان مقاطع فولادی مکلف می باشند ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور(مطابق ضوابط بانک مرکزی )بازگراند و معاونت امور معادن و صنایع معدنی موظف است کنترل لازم را در این خصوص معمول نماید.
ثانیا:نوع مصرف ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد (متناسب با مقادیر صادرات )، براساس ضوابط بانک مرکزی ،سیاست های کمیته ارزی وبا نظارت ایمیدرو خواهد بود.
ثالثا: ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد طبق ضوابط بانک مرکزی و کمیته ارزی وزارت صمت تخصیص خواهد یافت و باستی واردات مود اولیه و تجهیزات زنجیره فولاد را نیز پوشش دهد. به عبارت دیگر پایایی و تداوم فعالیت و عملکرد زنجیره فولاد تضمین گردد.


 1. مقرر گردید کلیه واحد هایی که ارز حاصل  ازا صادرات را برگشت نداده باشند، به هیچ عنوان حق صادرات محصولات فولادی را نخواهند داشت.
 2. معاونت امور صنایع مکلف است نسبت به بازنگری سهمیه های بهین یاب برای انواع محصولات تخت (ورق گرم،ورق سرد و ورق پوشش دار) و صنایع پایین دستی آن با هدف حذف تقاضاهای کاذب و شفاف سازی تقاضاهای واقعی اقدام نماید.
 3. مقرر گردید رینگ صادراتی در بورس کالا فعال شود وآن بخش از صنایع پایین دستی که می خواهند برای صادر محصولات خود، مواد اولیه دریافت کنند از طریق رینگ صادراتی، خرید مواد اولیه را انجام دهند.
 4. صادرات ورق گرم و سرد منوط به تامین نیاز داخل می باشد.
 5. نرخ پایه و سقف قیمت شمش فولادی و ورق فولادی برای رینگ داخلی:
قیمت پایه شمش: متوسط هفتگی نرخ ارز نیما × میانگین هفتگی نرخ فوب صادراتی ایران 88%
سقف قیمت شمش: متوسط هفتگی نرخ ارز نیما × میانگین هفتگی نرخ فوب صادراتی ایران
قیمت پایه ورق گرم: متوسط هفتگی نرخ ارز نیما × میانگین هفتگی نرخ فوب صادراتی ایران× 95%
سقف قیمت ورق گرم: متوسط هفتگی نرخ ارز نیما × میانگین هفتگی نرخ فوب صادراتی ایران
قیمت پایه ورق سرد: متوسط هفتگی نرخ ارز نیما × میانگین قیمت معامله شده هفته قبل ورق گرم × 2/1
سقف قیمت ورق سرد: متوسط هفتگی نرخ ارز نیما × میانگین قیمت معامله شده هفته قبل ورق گرم × 2/1
 1. نرخ پایه و سقف قیمت شمش و ورق فولادی برای رینگ صادراتی
قیمت پایه شمش: متوسط هفتگی نرخ ارز سنا × میانگین هفتگی نرخ فوب صادراتی ایران 88%
سقف قیمت شمش: متوسط هفتگی نرخ ارز سنا × میانگین هفتگی نرخ فوب صادراتی ایران
قیمت پایه ورق گرم: متوسط هفتگی نرخ ارز سنا × میانگین هفتگی نرخ فوب صادراتی ایران× 95%
سقف قیمت ورق گرم: متوسط هفتگی نرخ ارز سنا × میانگین هفتگی نرخ فوب صادراتی ایران
قیمت پایه ورق سرد: متوسط هفتگی نرخ ارز سنا × میانگین قیمت معامله شده هفته قبل ورق گرم × 2/1
سقف قیمت ورق سرد: متوسط هفتگی نرخ ارز سنا × میانگین قیمت معامله شده هفته قبل ورق گرم × 2/1
 
 • نرخ تسعیر ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا براساس اخرین قیمت میانگین نرخ ارزحواله ای هفتگی سایتSanarate.ir  واخرین قیمت جهانی (صادراتی ایران) ازنسخه منتشره روز جمعه ازمجله (سایت) متال بولتن استخراج خواهد شد.
10-مقررگردید اسلب قابل عرضه (غیرازخودمصرفی) صرفا در بورس کالای ایران عرضه شود. دراین زمینه متقاضیان وخریداران اسلب به بورس کالا،معرفی گردیده و مطابق عرضه محصولات تخت (ورق گرم) تولیدی سهمیه مواد اولیه (اسلب)دریافت می نماید. بدیهی است کارخانجاتی که اسلب خودمصرفی دارند، نیز مکلف به عرضه معادل محصولات تخت (ورق) تولیدی خوددربورس کالا می باشند.
11-خریداران صرفامی توانند ازیکی از روش های خرید در بورس کالا (تالار اصلی یامچینگ) جهت تامین مواد اولیه مورد نیازخود اقدام نمایند.
12-باتوجه به اعتراض شرکت بورس کالای ایران و تشکل های بالادستی و پایین دستی به عدد قیمت صادراتی متال بولتن ونرخ ارز نیما درروز عرضه مشخص، کمیته بررسی قیمت (جهانی، پایه، نهایی، صادراتی و بازار آزاد) با محوریت سازمان حمایت و عضویت سازمان بازرسی کل کشور  شرکت بورس کالای ایران و انجمن تولید کنندگان فولاد ایران معاونت امور معادن و صنایع معدنی و معاونت بازرگانی داخلی، نسبت به بررسی قیمت های جهانی، پایه، نهایی و بازار و تناسب آنها برای شمش و ورق فولادی اعلامی از طرف شرکت بورس کالای ایران و معاونت امور معادن و صنایع معدنی اقدام و صحت و سقم مبانی قیمت های مزبور و مراجع مورد استفاده برای قیمت های پایه (و یا سقف قیمت )طی گزارش به دبیر خانه کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد.
تبصره- سازمان حمایت مکلف است به صورت مستمر و هفتگی قیمت صادراتی را برای انواع محصولات زنجیره فولاد احصاءگمرک ج.ا.ا ابلاغ نمایید
13- مقررگردید نظارت مستمر بر موجودی انبار واحد های بالادستی و پایین دستی (مواد اولیه و محصولات فولادی عرضه داخلی و صادراتی) ازطریق الزام به ثبت موجودی مواد اولیه و محصولات تولیدی در سامانه انبار ها حداکثر طی یک ماه آتی و با محوریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و استفاده از ظرفیت سازمان های صمت استان های صورت پذیر. ضمنا سازمان حمایت مکلف است گزارش موجودی انبار های مذکور را به صورت مستمر و هفتگی به دبیر خانه کارگروه تنظیم بازار منعکس نماید.

14-مقرر گردید کف عرضه برای شمش، اسلب، میلگرد و تیرآهن و ورق گرم و ورق سرد توسط کمیته تخصصی فولاد با محوریت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و عضویت معاونت امور معادن و صنایع معدنی، معاونت امور صنایع و سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان، ایمیدرو، واجا، سازمان بازرسی کل کشور، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و شرکت بورس کالای ایران تعیین و جهت اجرا به شرکت بورس کالای ایران و مراجع ذیربط جهت اقدام ونظارت ابلاغ گردد.
15-مقررگردید:
 • مبنای سهمیه شمش فولادی برای تولیدکنندگان مقاطع طویل، میزان عرضه میلگرد وتیراهن دربورس کالا باشد.
 • مبنای سهمیه اسلب، میزان عرضه ورق گرم دربورس کالا باشد.
 • مبنای سهمیه ورق گرم به صورت مچینگ عرضه ورق سرد دربورس کالا باشد
به عبارت دیگر سهمیه خرید مواد اولیه (بلوم وبیلت، اسلب و ورق گرم) براساس ضریب65/1میزان محصول عرضه شده واحدها دربورس کالا درماه قبل، محاسبه خواهد شد.
16-در خصوص اعتراض سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی بربند 6-6 مصوبات هشتادمین وجلسه کارگروه تنظیم بازار(موضوع نامه شماره 326907/ مورخ 11/12/98مبنی برمبلغ فروش انواع لوله و پروفیل فولادی، حداکثر12درصدبیشتراز قیمت ورق دریافتی درهمان ماه تعیین می گردد، مقررگردیدحداکثرظرف مدت یک هفته سندیکای لوله وپروفیل فولادی، کلیه مستندات مثبته خودرا جهت بررسی و در صورت ضرورت بازنگری مصوبه فوق الذکر، به سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان ارائه نماید.
17-با توجه به تعهد صادراتی ورق سرد و پوشش دار شرکت هفت الماس، معادل 3600تن که پول ان پرداخت شده و ارز آن به حساب نیمایی واریزشده است (مطابق مستندات پیوست نامه شماره 49432/60 مورخ 21/2/99مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی )، مابقی تعهد عرضه ورق سرد در بورس کالا، مطابق مصوبات هشتادمین جلسه کارگروه تنظیم بازار می باشد.
18-باعنایت به پیگیری دفترریاست جمهوردر خصوص درخواست بنیادمسکن انقلاب اسلامی بر ای تامین انواع شمش، مقاطع طویل و ورق فولادی، (مطابق مستندات پیوست نامه شماره 1113/ص مورخ 21/2/99 رییس محترم فوق الذکر) حسب موافقت کلی اعضای کمیته تخصصی فولاد با تامین نیاز مسکور در موعد های مشخص، مقرر گردید دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، ضمن برگزاری جلسه با بنیاد مذکور، نسبت به اخذ جزییات وزمان بندی نیاز به هرمحصول اقدام و واحدهای تولیدی مکلف به تامین نیاز ایشان طبق ابلاغ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، درخارج ازبورس کالاو به قیمت کشف شده دربورس می باشند.
19- با توجه به اینکه بخشی ازمحصولات ومصنوعات تولید شده از ورق وشمش فولادی، قابل عرضه در بورس کالا نمی باشد مقررگردید بند 3 دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به شماره 112585/60 مورخ1/5/97 صرفا به تولیدکنندگان محصولات قابل عرضه دربورس کالا، شامل می گردد، تیرآهن، نبشی، ناودانی و انواع ورق فولادی محدود گردد.
 

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0