امروز
1399 آذر 12
21 1
}
7 02 99
0 0

ارزش روز سهام عدالت به ۲۳۹ هزار میلیارد تومان رسید

خلاصه :

در اسفندماه ۱۳۹۸، ارزش روز شرکت های حاضر در پورتفوی سهام عدالت بیش از ۲۳۹۷ هزار میلیارد ریال است.


مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت سهام عدالت پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: در بررسی وضعیت موجود سهام عدالت، مشمولان و تعداد آنها، تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و پرتفوی سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفته است.

براساس اطلاعات مردادماه ۱۳۹۸ سایت سهام عدالت، تعداد مشمولان نهایی (به عنوان ۶ دهک پایین درآمدی) در سامانه سهام عدالت ۴۹،۱۶۹،۳۲۲ نفر هستند که از این تعداد، تنها ۶ میلیون نفر به عنوان مشمولان دهک‌های اول و دوم درآمدی (مشمولانی که براساس ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از تخفیف ۵۰ درصدی در بهای سهام بهره‌مند هستند) در نظر گرفته شده اند.

حدود ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت در قالب ۳۴۴ تعاونی شهرستانی سهام عدالت ساماندهی شده و در حال حاضر، ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در ۳۰ استان کشور وجود دارد.

مجموع مبلغ تسویه شده بابت اقساط سهام عدالت که از جمع سه رقم «مبالغ واریزی به حساب خزانه از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر»، «تخفیف ۵۰ درصدی در قیمت سهام برای دو دهک پایین درآمدی» و «مبالغ واریزی مشمولان» حاصل می‌شود، بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان است.

بر این اساس، از ۶۰ شرکت موجود در سبد سهام عدالت، سهام ۱۱ شرکت و بخشی از سهام شرکت دخانیات خارج شده و سهام ۴۹ شرکت به ازای مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان تسویه شده در سبد سهام عدالت باقی مانده است. شایان ذکر است که مطابق گزارش سازمان خصوصی سازی در اسفندماه ۱۳۹۸، ارزش روز شرکت‌های حاضر در پورتفوی سهام عدالت بیش از ۲۳۹۷ هزار میلیارد ریال است.

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0